MB mokesčiai

Informacija atnaujinta 2024.01.16

 

Socialinis draudimas

Mažoji bendrija už kiekvieną bendrijos narį, kiekvieną mėnesį, privalo mokėti 6,98% Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas nuo sumos, kuri lygi minimalios mėnesinės algos (MMA) dydžiui, nepriklausomai nuo to ar tokio dydžio išmoka yra išmokama mažosios bendrijos nariui. Taip apskaičiuota PSD suma 2024 metais būtų 64,50 Eur.

Šių įmokų mokėti nereikia, jeigu PSD įmokas mažosios bendrijos narys moka kitu būdu pvz., narys dirba pagal darbo sutartį, vykdo individualią veiklą, yra draustas valstybės lėšomis, kt.

Tuo atveju, kai tas pats asmuo yra kelių mažųjų bendrijų narys, prievolė už jį mokėti PSD įmokas numatyta tai bendrijai, kuri įregistruota anksčiausiai.

Valstybinio socialinio draudimo įmokų (VSD) už kiekvieną bendrijos narį, nuo minimalios mėnesinės algos, mokėti nereikia (įsigaliojo nuo 2018.01.01). 


Lėšos asmeniniams poreikiams 

Mažosios bendrijos narys negali sudaryti darbo sutarties su bendrija ir gauti darbo užmokesčio, tačiau jis gali gauti iš bendrijos lėšų asmeniniams poreikiams. Galima pasirinkti, kaip šias lėšas apmokestinti:

a) Kaip avansu išmokamą pelną.
b) Kaip su darbo santykiais susijusias pajamas (kaip darbo užmokestį).

Kaip avansu išmokamas pelnas

– 15% Gyventojų pajamų mokestis (GPM).

– VSD įmokomis neapmokestinama.

– PSD įmokomis neapmokestinama.

 

Kaip su darbo santykiais susijusios pajamos (02 kodu)

– 20% GPM (jeigu MB nario metinės, tuo pačiu tarifu apmokestinamos, pajamos viršija 60 vidutinių darbo užmokesčių (VDU), viršijanti pajamų dalis apmokestinama 32% GPM tarifu). 2024 metais 60 VDU sudaro 114.162 Eur

– 6,98%  PSD nuo 50% asmeniniams poreikiams išsiimtos lėšų sumos.

– 13,83% VSD (jei kaupia papildomai pensijai +3%) nuo 50% asmeniniams poreikiams išsiimtos lėšų sumos.

 

VSD ir PSD įmokų mokėti nereikia, jei mažosios bendrijos narys gauna Lietuvos ar ES narės paskirtą pensiją, netekto darbingumo ar šalpos pensiją, yra laisvės atėmimo arba psichikos sveikatos įstaigose ar yra sulaukęs senatvės pensijos amžiaus.

Jei mažoji bendrija yra įsteigta ne anksčiau nei prieš 1 metus ir jos narys iki tol nėra vykdęs savarankiškos veiklos, mažosios bendrijos nario lėšos išsiimtos asmeniniams poreikiams neapmokestinamos VSD įmokomis pirmus bendrijos veiklos metus. 

VSD ir PSD įmokų nereikia mokėti nuo sumos, viršijančios 43 vidutinius darbo užmokesčius  („lubos“), t.y. kai vienam asmeniui išmokų asmeniniams poreikiams apmokestinama suma (t.y. 50% išmokėtos sumos) per kalendorinius metus pasiekia „lubas”, tai jas viršijanti suma VSD ir PSD įmokomis neapmokestinama. 2024 metais, 43 VDU sudaro 81.816,10 Eur.

Išsimokėdamas lėšas asmeniniams poreikiams ir pasirinkdamas jas apmokestinti kaip darbo santykius, narys sumoka ženkliai daugiau mokesčių, tačiau gauna didesnes socialines garantijas (kaupia pensijai, yra draustas ligos, motinystės, nedarbo atvejais).

 

Pelnas

– 0% pelno mokesčio tarifas taikomas pirmaisiais mažosios bendrijos veiklos metais (yra išimčių). 

– 5%  pelno mokesčio tarifas taikomas jei mažosios bendrijos mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300.000 Eur, o  vidutinis metinis darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių (yra išimčių).

– 15%  pelno mokesčio tarifas taikomas jei mažoji bendrija neatitinka viršuje nurodytų sąlygų.


Pelno paskirstymas (dividendai)

Mažosios bendrijos pelnas gali būti skirstomas (išmokamas) bendrijos nariams:

a) Pasibaigus metams – už praėjusius finansinius metus.
b) Metų bėgyje – už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį.

Paskirstytas pelnas apmokestinamas 15% GPM.

Jei mažosios bendrijos narys metų bėgyje avansu išsimokėjo daugiau lėšų, negu jam paskirta metinio pelno dalis, narys turi grąžinti skirtumą, įskaitant mažosios bendrijos sumokėtus mokesčius.

Jei mažosios bendrijos narys metų bėgyje avansu išsimokėjo mažiau lėšų, negu jam paskirta metinio pelno dalis, jam išmokamas tik skirtumas.

Mažosios bendrijos nariai negali priimti sprendimo skirstyti pelno, jeigu tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

Mažoji bendrija dirba nuostolingai.

Nėra patvirtintas mažosios bendrijos metinių finansinių ataskaitų rinkinys.

Mažoji bendrija turi neįvykdytų prievolių, kurių įvykdymo terminai suėjo iki sprendimo priėmimo.


Jeigu pelną norima išmokėti dar nepasibaigus finansiniams metams, papildomai turi būti:

Patvirtintas laikotarpio, už kurį skirstomas pelnas, finansinių ataskaitų rinkinys.

Mažoji bendrija privalo neturėti prievolių už einamuosius finansinius metus, kurių būtų nebepajėgi įvykdyti po pelno išmokėjimo.

 

Jei mažosios bendrijos narys metų bėgyje avansu išsimoka pelną, o per finansinius metus susidaro nuostoliai, jis visą avansu išsimokėtą pelną turi grąžinti bendrijai.


Vadovo atlygis

Jeigu mažosios bendrijos valdymo organuose numatytas vadovas, su juo privaloma sudaryti civilinę paslaugų sutartį (darbo sutarties sudaryti negalima).

 

Jei mažosios bendrijos vadovas yra MB narys, pajamos, gautos pagal paslaugų sutartį, apmokestinamos:

– 15% GPM (jeigu MB vadovo metinės, tuo pačiu tarifu apmokestinamos, pajamos viršija 120 VDU, viršijanti pajamų dalis apmokestinama 20% GPM). 2024 metais 120 VDU yra 228.324 Eur.

– VSD įmokomis neapmokestinama.

– PSD įmokomis neapmokestinama.

 

Jei mažosios bendrijos vadovas nėra MB narys, pajamos, gautos pagal paslaugų sutartį, apmokestinamos:

– 20% GPM (jeigu MB nario metinės, tuo pačiu tarifu apmokestinamos, pajamos viršija 60 VDU, viršijanti pajamų dalis apmokestinama 32% GPM). 2024 metais 60 VDU sudaro 114.162 Eur.

– 8,72% VSD (jei kaupia papildomai pensijai +3%).

– 6,98% PSD.

 

Pastaba: jei mažosios bendrijos vadovo pajamos gautos pagal paslaugų sutartį viršija 45.000 Eur sumą per paskutinius 12 mėnesių, vadovui atsiranda prievolė registruotis ir mokėti PVM nuo viršijančios sumos.

 

Mielai jums padėsime apskaitosmokesčių ir finansų valdymo klausimais

Susisiekite dabar  +370 5 250 2657 /  info@audita.lt

      Siųsti užklausą