LICENCIJAVIMAS

Teisininkas Viačeslavas Lelešius

TESININKAS

Viačeslavas Lelešius

Lietuvoje nėra sistemos, kuri aiškiai nurodo, kokios licencijos ir leidimai reikalingi pasirinktai veiklai. Valstybinės institucijos prižiūri joms priskirtas sritis, todėl pasirinktai veiklai gali būti reikalingi net kelių institucijų leidimai.

Tokia sistema yra paini, kadangi reikia nustatyti kokios institucijos prižiūri su pasirinkta veikla susijusias sritis ir išsiaiškinti kokius reikalavimus taiko kiekviena institucija.

Kuo būsime naudingi

 • Mes padėsime išsiaiškinti kokios licencijos ir leidimai reikalingi jūsų pasirinktai veiklai, paaiškinsime kokius reikalavimus reikia įvykdyti.
 • Mes padėsime jums parengti reikiamus dokumentus.
 • Atstovausime jus valstybinėse institucijose.
 • Jeigu numatomai veiklai jums reikalinga nauja įmonė, mes padėsime įsteigti įmonę ir pasiūlysime buhalterines paslaugas.
Teisininkas Viačeslavas Lelešius

TEISININKAS

Viačeslavas Lelešius

Naudinga informacija

Keleivių vežimo licencija ir Krovinių vežimo licencija yra dvi skirtingos licencijų rūšys, tačiau jų išdavimo sąlygos yra vienodos.

Licencijavimo sąlygos

 • Transporto licencija išduodama individualią veiklą vykdantiems fiziniams asmenims ar juridiniams asmenims.
 • Galima pasirinkti licencijos galiojimo teritoriją – Lietuvą arba Europos Bendriją (išdavimo sąlygos nesiskiria).
 • Vežėjo nuosavo kapitalo vertė turi būti ne mažesnė kaip 9000 EUR, kai naudoja tik vieną transporto priemonę, ir po 5000 EUR už kiekvieną papildomai naudojamą transporto priemonę.
 • Vežėjas turi įdarbinti Transporto vadybininką turintį profesinės kompetencijos pažymėjimą. Transporto vadybininkas gali vadovauti ne daugiau kaip dviejų skirtingų vežėjų transporto veiklai, vykdomai naudojant iš viso ne daugiau kaip 30 transporto priemonių.
 • Jeigu vežėjo vadovas arba transporto vadybininkas gyvena kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, reikia pateikti toje šalyje išduotą neteistumo pažymą.
 • Vežėjas privalo turėti valdymo centrą, t.y. patalpas, iš kurių atliekamas transporto organizavimas.
 • Transporto licencija išduodama Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos.

Licencijavimo terminai

 • Transporto licencija išduodama arba atsisakoma ją išduoti per 30 dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos.
 • Transporto licencija išduodama 10 metų.

 

Verslo teisės srityje dirbame nuo 2005 metų. Mielai pasidalinsime savo patirtimi ir padėsime jums pasiekti norimą rezultatą.

 

ALKOHOLIO LICENCIJA MAŽMENINEI PREKYBAI

Norint verstis mažmenine prekyba alkoholiu, reikalinga alkoholio licencija. Kokios rūšies alkoholio licenciją reikia gauti, priklauso nuo to, kokio stiprumo alkoholiu prekiausite, bei kurioje vietoje vykdysite prekybą.

Licencijų rūšys

 • Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais (ši alkoholio licencija suteikia teisę prekiauti alkoholiu visais žemiau išvardintais atvejais).
 • Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22%.
 • Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5%.
 • Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5%.

Licencijavimo sąlygos

 • Viršuje išvardintos licencijos išduodamos norintiems prekiauti alkoholiniais gėrimais stacionariosiose alkoholinių gėrimų parduotuvėse, stacionariųjų parduotuvių alkoholinių gėrimų skyriuose, stacionariosiose viešojo maitinimo vietose, tarptautinio susisiekimo traukiniuose, siaurojo geležinkelio traukiniuose ir laivuose, kuriuose yra atskirai įrengtos viešojo maitinimo vietos, orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, viešbučių kambariuose įrengtuose mini baruose, taip pat specialiosiose prekybos vietose.
 • Įmonėms, norinčioms prekiauti paviljonuose, išduodama alkoholio licencija leidžianti verstis tik mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5%.
 • Licencija prekiauti alkoholiu mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietose, įrengtose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, išduodama tik tuo atveju, jeigu pagrindinis įėjimas, skirtas pirkėjams, nesutampa su įėjimu į namo laiptinę.
 • Jeigu mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais verčiamasi tame pačiame pastate ar skirtinguose pastatuose įrengtuose keliuose savo padaliniuose, tokiu atveju licenciją prekiauti alkoholiu reikia gauti kiekvienam padaliniui.
 • Jeigu vienoje mažmeninės prekybos ar viešojo maitinimo vietos aptarnavimo salėje įrengti keli tą pačią veiklą (mažmeninės prekybos ar viešojo maitinimo) vykdantys padaliniai, išduodama viena licencija prekiauti alkoholiu.

Pastabos

 • Jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama daugiabučiame gyvenamajame name, reikalingas daugiabučio gyventojų daugumos sutikimas (yra išimčių).
 • Licencija prekiauti alkoholiu išduodama, jeigu įmonei ar jos vadovams nėra skirta bauda už alkoholio produktų kontrabandą, falsifikuotų alkoholio produktų laikymą, gabenimą, pardavimą, alkoholio produktų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą.
 • Alkoholio licencija išduodama tik įmonėms, neturinčioms mokestinių nepriemokų Valstybei.

Išdavimo terminai

Alkoholio licencija išduodama per 30 dienų nuo dokumentų pateikimo dienos (į šį terminą neįskaičiuojamas laikotarpis, per kurį pateikiami papildomi ar patikslinti dokumentai).

 

Verslo teisės srityje dirbame nuo 2005 metų. Mielai pasidalinsime savo patirtimi ir padėsime jums pasiekti norimą rezultatą.

Aptarkime Jūsų poreikius šiandien