LICENCIJAVIMAS

Teisininkas Viačeslavas Lelešius

TEISININKAS

Viačeslavas Lelešius

Lietuvoje nėra sistemos, kuri aiškiai nurodo, kokios licencijos ir leidimai reikalingi pasirinktai veiklai. Valstybinės institucijos prižiūri joms priskirtas sritis, todėl pasirinktai veiklai gali būti reikalingi net kelių institucijų leidimai.

Tokia sistema yra paini, kadangi reikia nustatyti kokios institucijos prižiūri su pasirinkta veikla susijusias sritis ir išsiaiškinti kokius reikalavimus taiko kiekviena institucija.

Kuo būsime naudingi

 • Mes padėsime išsiaiškinti kokios licencijos ir leidimai reikalingi jūsų pasirinktai veiklai, paaiškinsime kokius reikalavimus reikia įvykdyti.
 • Mes padėsime jums parengti reikiamus dokumentus.
 • Atstovausime jus valstybinėse institucijose.
 • Jeigu numatomai veiklai jums reikalinga nauja įmonė, mes padėsime įsteigti įmonę ir pasiūlysime buhalterines paslaugas.

 

Žemiau pateikiame informaciją konkrečioms licencijoms gauti. Jeigu nerandate jus dominančios veiklos – susisiekite su mumis.

Teisininkas Viačeslavas Lelešius

TEISININKAS

Viačeslavas Lelešius

Skirtingų veiklų licencijavimas

Elektroninių pinigų įstaigos licencijavimas, reikalavimai ir sąlygos:

 • Minimalus nuosavo kapitalo dydis – 350.000 EUR.
 • Yra galimybė veiklą išbandyti įgyjant supaprastintą licenciją (smėlio dėžės principas). Pagrindinis skirtumas – netaikomas nuosavo kapitalo reikalavimas.
 • Asmenys, turintys elektroninių pinigų įstaigos kvalifikuotąją balsavimo teisių dalį, turi būti nepriekaištingos reputacijos ir finansiškai patikimi. Vadovai turi būti nepriekaištingos reputacijos, turėti kvalifikaciją ir patirtį, leidžiančią tinkamai eiti pareigas.
 • Licencijos išdavimo metu elektroninių pinigų įstaiga turi būti pilnai pasirengusi saugiai ir patikimai teikti finansines paslaugas. Privaloma pateikti dokumentus pagrindžiančius tokį pasirengimą, įskaitant verslo planą, įmonės valdymo struktūrą, rizikos valdymo priemones, elektroninių pinigų leidimo tvarką ir kitus.
 • Licencija išduodama per 3 mėnesius nuo dokumentų pateikimo dienos. Jeigu eigoje reikia pateikti papildomus dokumentus – per 3 mėnesius nuo papildomų dokumentų pateikimo dienos.
 • Licencija išduota Lietuvoje leidžia teikti paslaugas ir kitose ES šalyse.
 • Elektroninių pinigų įstaiga gali naudotis SEPA sistema ir suteikti klientams IBAN kodus.
 • Elektroninių pinigų įstaiga gali ne tik leisti elektroninius pinigus, bet taip pat teikti mokėjimo paslaugas (pvz., mokėjimo priemonių išdavimo ir (arba) priėmimo, lėšų pervedimo ir kitas paslaugas).
 • Licenciją išduoda Lietuvos bankas.
 • Minimalus Mokėjimo įstaigos nuosavo kapitalo dydis 20 000 – 125 000 EUR.
 • Lietuvoje išduota licencija gali būti perkelta į kitas EEE šalis. Kitaip tariant, Lietuvoje suteikta licencija leidžia atlikti Mokėjimo įstaigos veiklą kitose EEE šalyse, atlikus suderinimo procedūrą pasirinktoje šalyje.
 • Mokėjimo įstaigos gali jungtis prie SEPA mokėjimo infrastruktūros ir atidaryti klientams sąskaitas, turinčias IBAN kodą.
 • Minimalus licencijos išdavimo terminas 3 mėn. (6 – 9 mėn. greičiau nei kitose EEE šalyse).
 • Visi licencijavimo dokumentai gali būti pateikiami anglų kalba.
 • Lietuvos bankas siūlo galimybę išbandyti verslo idėją realioje aplinkoje, gaunant ribotą licenciją (smėlio dėžės principas). Pagrindinis skirtumas yra tas, kad Mokėjimo įstaigai, kuri užsiima riboto pobūdžio veikla, netaikomas minimalus nuosavo kapitalo reikalavimas.
 • Atkreipkite dėmesį, kad Mokėjimo įstaiga neturi teisės užlaikyti kliento lėšų ilgiau, nei būtina mokėjimo operacijai įvykdyti. Jeigu siekiama, kad klientai lėšas laikytų kortelėse, e-piniginėse, ar kitose priemonėse, Mokėjimo įstaigos licencija nėra pakankama (tokiu atveju reikalinga Elektroninių pinigų įstaigos licencija).
 • Minimalus nuosavo kapitalo dydis – 40 000 EUR. Tačiau nuosavas kapitalas negali būti mažesnis už didesnę iš šių sumų: 40 000 EUR arba 0,2 procento per sutelktinio finansavimo platformą finansuotų ir finansuotojams dar negrąžintų sumų dydžio.
 • Sutelktinio finansavimo platformos operatorius gali teikti tik tokias paslaugas ir patarimus, kurie išimtinai susiję su sutelktiniu finansavimu. Norint teikti kitas investicines paslaugas, reikia gauti investicinės įmonės ar kitą licenciją.
 • Įmonė siekianti valdyti sutelktinio finansavimo platformą, turi būti įtraukta į Lietuvos banko viešąjį sąrašą, atitikti kapitalo pakankamumo, rizikos valdymo ir kitus reikalavimus.
 • Sutelktinio finansavimo platformos operatorius, įtrauktas į Lietuvos banko viešąjį sąrašą, gali teikti paslaugas tik Lietuvoje (nėra licencijos išplėtimo į kitas EEE šalis galimybės).
 • Minimalus licencijos išdavimo (įtraukimo į sąrašą) terminas 30 darbo dienų.

Keleivių vežimo licencija ir Krovinių vežimo licencija yra dvi skirtingos licencijų rūšys, tačiau jų išdavimo sąlygos yra vienodos.

Licencijavimo sąlygos

 • Transporto licencija išduodama individualią veiklą vykdantiems fiziniams asmenims ar juridiniams asmenims.
 • Galima pasirinkti licencijos galiojimo teritoriją – Lietuvą arba Europos Bendriją (išdavimo sąlygos nesiskiria).
 • Vežėjo nuosavo kapitalo vertė turi būti ne mažesnė kaip 9000 eurų, kai naudoja tik vieną transporto priemonę, ir po 5000 eurų už kiekvieną papildomai naudojamą transporto priemonę.
 • Vežėjas turi įdarbinti Transporto vadybininką turintį profesinės kompetencijos pažymėjimą. Transporto vadybininkas gali vadovauti ne daugiau kaip dviejų skirtingų vežėjų transporto veiklai, vykdomai naudojant iš viso ne daugiau kaip 30 transporto priemonių.
 • Jeigu vežėjo vadovas arba transporto vadybininkas gyvena kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, reikia pateikti toje šalyje išduotą neteistumo pažymą.
 • Vežėjas privalo turėti valdymo centrą, t.y. patalpas, iš kurių atliekamas transporto organizavimas.
 • Transporto licencija išduodama Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos.

Licencijavimo terminai

 • Transporto licencija išduodama arba atsisakoma ją išduoti per 30 dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos.
 • Transporto licencija išduodama 10 metų.

 

Verslo teisės srityje dirbame nuo 2005 metų. Mielai pasidalinsime savo patirtimi ir padėsime jums pasiekti norimą rezultatą.

 

ALKOHOLIO LICENCIJA MAŽMENINEI PREKYBAI

Norint verstis mažmenine prekyba alkoholiu, reikalinga alkoholio licencija. Kokios rūšies alkoholio licenciją reikia gauti, priklauso nuo to, kokio stiprumo alkoholiu prekiausite, bei kurioje vietoje vykdysite prekybą.

Licencijų rūšys

 • Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais (ši alkoholio licencija suteikia teisę prekiauti alkoholiu visais žemiau išvardintais atvejais).
 • Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22%.
 • Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5%.
 • Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5%.

Licencijavimo sąlygos

 • Viršuje išvardintos licencijos išduodamos norintiems prekiauti alkoholiniais gėrimais stacionariosiose alkoholinių gėrimų parduotuvėse, stacionariųjų parduotuvių alkoholinių gėrimų skyriuose, stacionariosiose viešojo maitinimo vietose, tarptautinio susisiekimo traukiniuose, siaurojo geležinkelio traukiniuose ir laivuose, kuriuose yra atskirai įrengtos viešojo maitinimo vietos, orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, viešbučių kambariuose įrengtuose mini baruose, taip pat specialiosiose prekybos vietose.
 • Įmonėms, norinčioms prekiauti paviljonuose, išduodama alkoholio licencija leidžianti verstis tik mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5%.
 • Licencija prekiauti alkoholiu mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietose, įrengtose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, išduodama tik tuo atveju, jeigu pagrindinis įėjimas, skirtas pirkėjams, nesutampa su įėjimu į namo laiptinę.
 • Jeigu mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais verčiamasi tame pačiame pastate ar skirtinguose pastatuose įrengtuose keliuose savo padaliniuose, tokiu atveju licenciją prekiauti alkoholiu reikia gauti kiekvienam padaliniui.
 • Jeigu vienoje mažmeninės prekybos ar viešojo maitinimo vietos aptarnavimo salėje įrengti keli tą pačią veiklą (mažmeninės prekybos ar viešojo maitinimo) vykdantys padaliniai, išduodama viena licencija prekiauti alkoholiu.

Pastabos

 • Jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama daugiabučiame gyvenamajame name, reikalingas daugiabučio gyventojų daugumos sutikimas (yra išimčių).
 • Licencija prekiauti alkoholiu išduodama, jeigu įmonei ar jos vadovams nėra skirta bauda už alkoholio produktų kontrabandą, falsifikuotų alkoholio produktų laikymą, gabenimą, pardavimą, alkoholio produktų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą.
 • Alkoholio licencija išduodama tik įmonėms, neturinčioms mokestinių nepriemokų Valstybei.

Išdavimo terminai

Alkoholio licencija išduodama per 30 dienų nuo dokumentų pateikimo dienos (į šį terminą neįskaičiuojamas laikotarpis, per kurį pateikiami papildomi ar patikslinti dokumentai).

 

Verslo teisės srityje dirbame nuo 2005 metų. Mielai pasidalinsime savo patirtimi ir padėsime jums pasiekti norimą rezultatą.

Aptarkime Jūsų poreikius šiandien

phone logo
email logo