PVM registravimas

Teisininkas Vidas Pošiūnas

TEISININKAS

Vidas Pošiūnas

Kuo būsime naudingi

  • Patarsime kokias atvejais naudinga registruotis PVM mokėtojais ir kokiais atvejais atsiranda PVM registracijos prievolė.
  • Parengsime dokumentus, reikalingus PVM registravimui atlikti.
  • Atstovausime jus Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.

Terminas

  • PVM registravimo trukmė 7 darbo dienos.
  • Kai kuriais atvejais VMI gali terminus pratęsti.
Teisininkas Vidas Pošiūnas

TEISININKAS

Vidas Pošiūnas

Naudinga informacija

Lietuvos įmonė privalo registruotis PVM mokėtoju kai:

  • atlygis už parduotas prekes / paslaugas šalies teritorijoje per paskutinius 12 mėnesių viršija 45000 EUR (išskyrus į kitas ES valstybes nares tiekiamas naujas transporto priemones);
  • asmuo (vienas ar kartu su susijusiais asmenimis) kontroliuoja keletą įmonių ir visų jų bendras gautas atlygis per paskutinius 12 mėnesių buvo didesnis negu 45000 EUR; prievolė registruotis PVM mokėtoju atsiranda pačiam asmeniui (jeigu jis vykdo ekonominę veiklą) ir visoms jo kontroliuojamoms įmonėms, neatsižvelgiant į tai, kad kiekvieno iš jų gautas atlygis yra mažesnis kaip 45000 EUR;
  • Lietuvoje iš kitų ES valstybių narių įsigyja prekes (išskyrus naujas transporto priemones ir akcizais apmokestinamas prekes), kurių vertė per kalendorinius metus viršija 14000 EUR.
  • Kiekvienas asmuo, kuris vykdo ar ketina vykdyti ekonominę veiklą, gali registruotis PVM mokėtoju savanoriškai. Prieš atlikdami PVM registravimą būtinai įvertinkite, ar iš tikrųjų yra naudinga tapti PVM mokėtoju neatsiradus tokiai prievolei.
  • Savanoriškai registruotis PVM mokėtojais verta tada, kai pagrindiniai teikiamų paslaugų / prekių pirkėjai yra PVM mokėtojai. Ši taisyklė taikoma dažniausiai, tačiau visuomet reikia įvertinti konkrečias aplinkybes, kurios galutinai gali nulemti sprendimą.

Aptarkime Jūsų poreikius šiandien

phone logo
email logo