INVESTICINIŲ FONDŲ STEIGIMAS

Teisininkas Viačeslavas Lelešius

TESININKAS

Viačeslavas Lelešius

Kuo būsime naudingi

 • Mes padėsime įgyvendinti Lietuvos banko reikalavimus ir gauti investicinio fondo licenciją.
 • Parengsime visus privalomus dokumentus, atstovausime jus Lietuvos banke.
 • Tvarkysime investicinio fondo apskaitą įskaitant ataskaitų teikimą Lietuvos bankui.
 • Užsukite pasitari visais su fondų steigimu ir valdymu susijusiais klausimais.

Patirtis

Finansų teisės srityje dirbame daugiau nei 12 metų.

Mielai pasidalinsime savo patirtimi ir padėsime jums pasiekti geriausius rezultatus.

Teisininkas Viačeslavas Lelešius

TEISININKAS

Viačeslavas Lelešius

Viačeslavas pasižymi išskirtine kompetencija finansų teisės srityje, turi daug patirties finansų įstaigų ir fondų licencijavimo srityje, gerai išmano Lietuvos banko reikalavimus. Teisinį darbą Viačeslavas dirba 11 metų.

Viačeslavas Lelešius
Viačeslavas Lelešius

Viačeslavas pasižymi išskirtine kompetencija finansų teisės srityje, turi daug patirties finansų įstaigų ir fondų licencijavimo srityje, gerai išmano Lietuvos banko reikalavimus. Teisinį darbą Viačeslavas dirba 11 metų.

Vidas turi 12 metų darbo patirtį skirtinguose šalies bankuose, gerai išmano Lietuvos banko reikalavimus pinigų plovimo prevencijos bei atitikties vertinimo srityse.

Vidas Pošiūnas
Vidas Pošiūnas

Vidas turi 12 metų darbo patirtį skirtinguose šalies bankuose, gerai išmano Lietuvos banko reikalavimus pinigų plovimo prevencijos bei atitikties vertinimo srityse.

Neringa yra patyrusi finansų specialistė. Ji gerai išmano Lietuvos banko reikalavimus, rengia kapitalo pakankamumo ir kitas finansų įstaigų ataskaitas. Finansų srityje Neringa dirba 12 metų.

Neringa Karlikauskė
Neringa Karlikauskė

Neringa yra patyrusi finansų specialistė. Ji gerai išmano Lietuvos banko reikalavimus, rengia kapitalo pakankamumo ir kitas finansų įstaigų ataskaitas. Finansų srityje Neringa dirba 12 metų.

 • Didžiosios Britanijos kompanijai GUAVAPAY LIMITED parengėme dokumentus Elektroninių pinigų įstaigos licencijai gauti.
 • Konsultavome Prancūzijos finansų įstaigą SARL MVM FINANCE dėl Elektroninių pinigų licencijos išdavimo Lietuvoje.
 • Konsultavome Izraelio įmonę dėl P2P skolinimo platformos operatoriaus licencijos išdavimo Lietuvoje.
 • Latvijos finansų įstaigai NOVUM parengėme Elektroninių pinigų įstaigos apskaitos politiką.
 • Latvijos įmonių grupei B-BUS padėjome gauti 6.8 mln. finansavimą Lietuvoje.

Naudinga informacija

Kolektyvinio investavimo subjektas (investicinis fondas) gali pradėti savo veiklą tik po to, kai valdymo įmonė gauna Lietuvos banko leidimą patvirtinti investicinio fondo steigimo dokumentus ir pasirinkti depozitoriumą.

Lietuvos bankui teikiami šie pagrindiniai dokumentai:

 • Investicinio fondo taisyklės arba investicinės bendrovės įstatai.
 • Investicinio fondo prospektas.
 • Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentas.
 • Informacija apie depozitoriumo vadovus (jų atstovus).

Prospekte nurodomi duomenys apie investicinį fondą bei jo siūlomus investicinius vienetus, trumpas investavimo strategijos apibūdinimas, rizikos veiksniai bei rūšys, duomenys apie valdymą, kapitalą, pajamų ir išlaidų paskirstymą, dalyvio teises ir kita informacija.

Pagrindinės informacijos investuotojams dokumente turi būti nurodyti duomenys apie investicinį fondą, trumpas investavimo tikslų ir investavimo politikos aprašymas, veiklos rezultatų scenarijai, taikomi atskaitymai, investicijų rizikos ir grąžos pobūdis.

Lietuvos bankas išduoda leidimą patvirtinti investicinio fondo steigimo dokumentus bei pasirinkti depozitoriumą, jeigu:

 • Valdymo įmonės veiklos licencija suteikia jai teisę valdyti atitinkamą investicinio fondo rūšį.
 • Depozitoriumo vadovai yra nepriekaištingos reputacijos, turi reikiamą kvalifikaciją ir darbo patirtį, ir nėra pagrindo manyti, kad depozitoriumas tinkamai nevykdys savo pareigų.
 • Investicinio fondo ir jo valdymo įmonės rizikos valdymo procesas yra pakankamas ir veiksmingas.
 • Pateikti dokumentai atitinka teisės aktų reikalavimus.

Kolektyvinio investavimo subjektu gali būti investicinė bendrovė arba investicinis fondas.

Investicinė bendrovė yra juridinis asmuo, kuris išleisdamas ir parduodamas investuotojams savo akcijas, surenka lėšas kurias investuoja į pasirinktas investicines priemones.

Investicinis fondas yra juridinio asmens statuso neturinti turto grupė, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausanti investuotojams, įsigijusiems fondo investicinius vienetus, kurių lėšos yra investuojamos į pasirinktas investicines priemones.

 

Šie kolektyvinio investavimo subjektai (toliau vadinsime investiciniai fondai) dar skirstomi į:

 • Atvirojo tipo – reiškia, kad investicinio fondo dalyvis gali bet kada pareikalauti išpirkti jo investicinius vienetus, o valdymo įmonė privalo juos išpirkti.
 • Uždarojo tipo – reiškia, kad investicinio fondo investiciniai vienetai yra išperkami tik pasibaigus fondo taisyklėse nustatytam laikui, dažiausiai susietam su tam tikro investicinio projekto įgyvendinimu.
 • Suderintuosius – šių fondų investiciniai vienetai gali būti platinami kitose ES šalyse. Jiems taikoma ES teisė. Visi suderintieji kolektyvinio investavimo subjektai yra tik atvirojo tipo.
 • Specialiuosius – šių fondų investiciniai vienetai negali būti platinami kitose ES šalyse. Jiems taikoma Lietuvos teisė. Specialieji investiciniai fondai gali būti atvirojo arba uždarojo tipo.

 

Specialiųjų kolektyvinio investavimo subjektų (kuriems taikoma Lietuvos teisė) rūšys:

 • Investuojantys į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektai.
 • Nekilnojamojo turto kolektyvinio investavimo subjektai.
 • Privataus kapitalo kolektyvinio investavimo subjektai.
 • Investuojantys į kitus kolektyvinio investavimo subjektus.

 

Kolektyvinio investavimo subjektai dar skirstomi pagal tai kokie investuotojai gali į juos investuoti:

 • Profesionalieji investuotojai – licencijuoti bei prižiūrimi finansų rinkų dalyviai, didelės įmonės, vyriausybės bei regioninės valdžios institucijos, instituciniai investuotojai.
 • Informuotieji investuotojai – profesionalieji investuotojai arba asmenys turintys teisę teikti investicines (finansų patarėjo) paslaugas arba asmenys investuojantys ne mažiau kaip 125.000 Eur sumą arba asmenys kurių žinias ir patirtį yra įvertinusi veikianti valdymo įmonė.
 • Neprofesionalieji investuotojai – nepriskiriami nei prie profesionaliųjų, nei prie informuotojų investuotojų.

Investiciniai fondai ir investicinės bendrovės vadinami kolektyvinio investavimo subjektais (toliau vadinsime „investiciniais fondais“).

Investicinį fondą steigti ir valdyti gali tik profesionalus investicijų valdytojas, t.y. valdymo įmonė, kurios pagrindinė veikla yra investicinių fondų turto valdymas ir kuri turi Lietuvos banko licenciją verstis tokia veikla.

Investuotojai gali įsigyti investicinio fondo išleistus vertybinius popierius (investicinius vienetus) ir tapti investicinio fondo dalyviais ir fondą sudarančio turto bendrasavininkais. Investuotojai įsigydami investicinius vienetus perduoda lėšas valdymo įmonei, kad ši juos investuotų.

Už iš investuotojų surinktas lėšas investicinio fondo valdytojas įsigyja ir patikėjimo teise valdo investicines priemones (vertybinius popierius ar kitą turtą).

Investicinį fondą sudarantis turtas bendros dalinės nuosavybės teise priklauso kiekvienam investuotojui proporcingai jo valdomų investicinių vienetų skaičiui.

Už investicinio fondo valdymą fondo dalyviai moka atlygį valdymo įmonei.

Aptarkime Jūsų poreikius šiandien