Mokesčių konsultacijos

Mokėsčių patarėja Neringa Karlikauskė

Mokesčių patarėja

Neringa Karlikauskė

  • Teikiame mokesčių konsultacijas dėl būsimų ar jau sudarytų sandorių, įvardiname rizikas, siūlome sprendimo būdus.
  • Patariame mokesčių klausimais atliekant įmonių reorganizavimą, skaidymą ar sujungimą. Atliekame mokestinių pasekmių vertinimą, padedame tinkamai pasiruošti.
  • Teikiame mokesčių konsultacijas tarptautinio apmokestinimo klausimais, įskaitant dvigubo apmokestinimo išvengimą, holdingų struktūras, ofšorines įmones.
  • Atstovaujame jūsų interesus mokesčių inspekcijoje, teisme, kitose institucijose.
Mokėsčių patarėja Neringa Karlikauskė

Mokesčių patarėja

Neringa Karlikauskė

Naudinga informacija

Akcijų perleidimo apmokestinimas

Kai pajamos už perleistas akcijas priskiriamos apmokestinamosioms pajamoms, faktiškai apmokestinamas akcijų pardavimo rezultatas, t. y. skirtumas tarp gautų pajamų ir įsigijimo kainos. Akcijų įsigijimo kainą sudaro visa pinigų suma, už kurią akcijos buvo nupirktos, įskaitant faktiškai patirtas akcijų įsigijimo išlaidas: komisinį atlyginimą, mokesčius, valstybės rinkliavas ir pan.

Gyventojo apmokestinimas

Kai gyventojo pajamos už perleistas akcijas priskiriamos apmokestinamosioms pajamoms, taikomas 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifas. Gyventojo gautos akcijų pardavimo pajamos visada priskiriamos B klasės pajamoms, t. y. pajamoms, kurias pats gyventojas turi deklaruoti ir sumokėti pajamų mokestį.

Gyventojo pajamos už perleistas akcijas neapmokestinamos, jei skirtumas tarp gautų pajamų ir akcijų įsigijimo kainos neviršija 500 EUR per mokestinį laikotarpį (t.y. kalendorinius metus).

Ši lengvata netaikoma, kai:

1. Akcijos perleidžiamos jas išleidusiai įmonei;

2. Akcijos buvo įgytos didinant įstatinį kapitalą iš įmonės lėšų (yra papildomų sąlygų);

3. Akcijų pardavimo pajamos gautos iš užsienio įmonių, įregistruotų ar kitaip organizuotų tikslinėse teritorijose.

Įmonės apmokestinimas

Įmonės turto vertės padidėjimo pajamos (akcijų pardavimo ir įsigijimo kainų skirtumas) apmokestinamos pelno mokesčiu taikant 5 proc. arba 15 proc. tarifą.

Įmonės turto vertės padidėjimo pajamos neapmokestinamos, jei tenkinamos šios abi sąlygos:

1. Įmonė, kurios akcijos perleidžiamos, yra:
a) įregistruota ar kitaip organizuota Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis; ir
b) pelno mokesčio ar jam tapataus mokesčio mokėtoja.

2. Akcijas perleidžianti įmonė turėjo daugiau kaip 25 proc. įmonės, kurios akcijos perleidžiamos, balsus suteikiančių akcijų ne trumpiau kaip 2 m. be pertraukų.

Ši lengvata netaikoma, kai akcijos perleidžiamos jas išleidusiai įmonei.

chat bubble

Atsiliepimai

Aptarkime Jūsų poreikius šiandiena

phone logo
email logo