ĮMONĖS STEIGIMAS

Teisininkas Vidas Pošiūnas

TEISININKAS

Vidas Pošiūnas

Steigiame įmones ir užsienietišku pavadinimu.

Kuo būsime naudingi

  • Steigiame visų rūšių įmones.
  • Konsultuojame teisiniais įmonės steigimo klausimais.
  • Konsultuojame licencijų gavimo klausimais.
  • Konsultuojame mokesčių klausimais.

Įmonės steigimas

Pasirinkite pageidaujamos rūšies įmonę:

Jeigu pageidaujate įsteigti kitos rūšies įmonę – susisiekite su mumis.

Teisininkas Vidas Pošiūnas

TEISININKAS

Vidas Pošiūnas

Naudinga informacija

Visų įmonių steigimo procedūra yra beveik vienoda, nepriklausomai nuo įmonės teisinės formos. Bendrosios įmonių steigimo taisyklės yra nustatytos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, o detaliai nustato atskirų įmonių veiklą reglamentuojantys įstatymai.

Kadangi Lietuvoje populiariausia įmonės teisinė forma yra uždaroji akcinė bendrovė (UAB), toliau aptarsime UAB steigimo procedūrą.

Pavadinimo pasirinkimas

Svarbu žinoti, kad pavadinimas negali sutapti su kitos įmonės pavadinimu ar prekių ženklu. Pasirinkus norimą pavadinimą, galima kreiptis į Juridinių asmenų registrą su prašymu rezervuoti pavadinimą 6 mėnesiams. Tai reiškia, kad šį laikotarpį niekas kitas negalės įregistruoti įmonės tokiu pačiu pavadinimu, be to, Jūs būsite tikri, kad toks UAB pavadinimas yra galimas.

Įmonės steigimo dokumentų rengimas

a) Steigimo sutartis. Šiame dokumente nustatomos UAB steigimo sąlygos. Jei UAB steigia vienas asmuo, vietoj steigimo sutarties sudaromas steigimo aktas;

b) Įstatai. Tai dokumentas, kuriame numatomi UAB veiklos tikslai, valdymo organai, jų kompetencija, akcininkų teisės, pareigos ir pan.;

c) Steigiamojo akcininkų susirinkimo protokolas. Šiuo dokumentu patvirtinami UAB valdymo organų nariai (valdyba arba vadovas), tvirtinami UAB įstatai. Jei UAB steigia vienas asmuo, vietoj protokolo surašomas steigiamasis steigėjo sprendimas. Protokolo ir sprendimo galite nesudaryti, jei UAB valdymo organų nariai yra nurodyti steigimo sutartyje (steigimo akte);

Akcininkai gali papildomai tarpusavyje sudaryti akcininkų sutartį. Tokia sutartimi akcininkai nustato tarpusavio ginčų sprendimo tvarką, susitaria, kaip bus balsuojama skirstant UAB pelną, skiriant UAB valdymo organų (valdyba arba vadovas) narius, nustato akcininkų atsakomybę, aptaria kitus akcininkams svarbius dalykus. Akcininkų sutartis nėra privaloma.

Įstatinio kapitalo formavimas

Tam tikslui reikia atidaryti UAB banko sąskaitą ir įnešti į ją ne mažiau kaip 2 500 EUR, bankas išduoda pažymą, patvirtinančią, kad UAB sąskaitoje yra 2 500 EUR, ši pažyma vėliau teikiama notarui. Tokie steigėjų įnašai sudaro įstatinį kapitalą, kurį privalo turėti kiekviena UAB prieš pradedant veiklą.

Po UAB įregistravimo šios lėšos tampa UAB nuosavybe ir naudojamos UAB veikloje. UAB įstatinis kapitalas negali būti mažesnis nei 2 500 EUR. Jei UAB įstatinis kapitalas minimalus (2 500 EUR), jis gali būti formuojamas tik pinigais ir visa suma sumokama į UAB banko sąskaitą. Jei pasirenkamas didesnis įstatinis kapitalas, dalį jo galima apmokėti turtu (šiuo atveju reikia atlikti turto vertinimą), tačiau visais atvejais pinigai turi sudaryti ne mažiau kaip 25% įstatinio kapitalo ir tai turi būti ne mažiau kaip 2 500 EUR.

Steigimo dokumentų tvirtinimas

Įmonės steigimo dokumentus tvirtina notaras, kuris patvirtina, kad dokumentai atitinka įstatymų reikalavimus ir kad įmonę registruoti galima.

Dokumentų pateikimas Registrų centrui

Notaro patvirtintus dokumentus reikia pateikti Registrų centrui, kuris per 3 darbo dienas įregistruos įmonę.

Jeigu įmonės steigimas atliekamas internetu, dokumentai notariškai netvirtinami ir neteikiami Registrų centrui.

Nusprendus steigti įmonę, jums reikės pasirinkti įmonės pavadinimą.

Šiuo metu teisės aktai nustato, kad pavadinimas turi būti lietuviškas, todėl prieš steigiant įmonę, rekomenduojame rezervuoti pavadinimą Registrų centre ir taip įsitikinti, kad įmonė su tokiu pavadinimu bus įregistruota.

Atkreipkite dėmesį, kad įmonės pavadinimas negali sutapti su kitos įmonės pavadinimu ar prekių ženklu, todėl norimą pavadinimą reikia patikrinti prekių ženklų duomenų bazėse.

Taip pat rekomenduojame nenaudoti pavadinimų, kurie yra klaidinamai panašūs į kitų įmonių pavadinimus ar prekių ženklus, nes vėliau galite susilaukti pretenzijų, kurios gali brangiai kainuoti.

Pateikiame nuorodas, kur galite atlikti įmonės pavadinimo tikrinimą:

1. Įmonių pavadinimų duomenų bazė

2. Nacionalinių prekių ženklų duomenų bazė

3. Europos Bendrijos prekių ženklų duomenų bazė

4. Tarptautinių prekių ženklų duomenų bazė

Įmonės pavadinimo tikrinimą atlikite vadovaudamiesi pateiktomis rekomendacijomis, kaip teisingai atlikti pavadinimų paiešką.

 

Teisės aktai:

1. Civilinis kodeksas (žr. 2.39-2.43 str.)

2. Įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisyklės

3. Vyriausybės nutarimas “Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo” (žr. 73-80 p.)

Aptarkime Jūsų poreikius šiandien

phone logo
email logo