IĮ pertvarkymas į UAB

Teisininkas Viačeslavas Lelešius

TEISININKAS

Viačeslavas Lelešius

IĮ pertvarkymas į UAB galimas tik tuomet, jei individualios įmonės turtas, atėmus visus įsipareigojimus yra ne mažesnis nei minimalus įstatinis kapitalas uždarajai akcinei bendrovei, t.y. ne mažiau 2 500 Eur. Jei turto nepakanka, individualios įmonės savininkas turi teisę įnešti papildomus piniginius įnašus.

Kuo būsime naudingi

 • Parengsime individualios įmonės pertvarkymo dokumentus, juos pateiksime notarui bei Registrų centrui. Atliksime visas su individualios įmonės pertvarkymu susijusias procedūras.
 • Patarsime teisiniais ir mokesčių klausimais.

Išlaidos

 • 250 EUR + PVM  IĮ pertvarkymas.
 • 105 EUR  notaro mokestis (mokesčio dydis svyruoja).
 • 67 EUR Registrų centro mokestis.
 • 15 EUR + PVM  skelbimas.

 

* Už mūsų paslaugas galite atsiskaityti tik bankiniu pavedimu.

Teisininkas Viačeslavas Lelešius

TEISININKAS

Viačeslavas Lelešius

Jūsų veiksmai

 • Jums reikės atvykti pas notarą pasirašyti individualios įmonės pertvarkymo dokumentus.

Terminas

 • IĮ pertvarkymas užtrunka  2 – 4 savaites.

Naudinga informacija

 • Individuali įmonė gali būti pertvarkoma į: UAB, MB, VšĮ (sąrašas nėra baigtinis).
 • Individualios įmonės pertvarkymas tai įmonės teisinės formos pakeitimas, kai naujos teisinės formos įmonė perima visas pertvarkytos įmonės teises ir pareigas. Atlikus pertvarkymo procedūras, įmonė nepasibaigia, vykdoma veikla nenutrūksta, pasikeičia tik jos teisinė forma.
 • Reorganizavimas nuo pertvarkymo skiriasi tuo, kad reorganizavime dalyvauja kelios įmonės, kurios yra jungiamos arba skaidomos siekiant pertvarkyti verslo procesus, o pertvarkymo atveju yra keičiama tik įmonės teisinė forma pvz. iš individualios įmonės į uždarąją akcinę bendrovę.

IĮ pertvarkymas į UAB galimas tik tuomet, jei individualios įmonės turtas, atėmus visus įsipareigojimus yra ne mažesnis nei minimalus įstatinis kapitalas uždarajai akcinei bendrovei, t.y. ne mažiau 2 500 Eur. Jei turto nepakanka, individualios įmonės savininkas turi teisę įnešti papildomus piniginius įnašus.

Pertvarkomos UAB įstatinis kapitalas gali būti formuojamas:

 • Turtu (naudojama retai) – individualios įmonės turtas, perduodamas už bendrovės akcijas, turi būti įvertintas licencijuotų turto vertintojų. Turto vertinimas turi būti atliktas ir turto vertinimo aktas parengtas laikantis Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, keliamų turto vertinimui, nurodant akcijų skaičių, kurias ketinama įsigyti už perduodamą turtą bei išvadą ar to turto pakanka nurodytoms akcijoms įsigyti.
 • Piniginėmis lėšomis – kuomet UAB akcijos įsigyjamos už pinigines IĮ lėšas, turto vertinimo ataskaita nerengiama.
 • Jeigu lėšų nepakanka, pertvarkomos IĮ savininkas turi teisę įnešti papildomus piniginius įnašus įstatiniam kapitalui suformuoti. Tokie įnašai po pertvarkymo tampa UAB turtu t.y. nepriskiriami asmeninėms lėšoms ir savininkui negrąžinami.

Individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, todėl jei įmonės prievolėms įvykdyti neužtenka IĮ turto, už jos prievoles atsako jos savininkas savo asmeniniu turtu. Pertvarkytos IĮ savininkas trejus metus yra atsakingas pagal IĮ prievoles, atsiradusias iki UAB įregistravimo juridinių asmenų registre. Pertvarkomos IĮ savininkui, netapus pertvarkytos UAB akcininku, vis tiek 3 metus išlieka atsakomybė už įmonės prievoles, atsiradusias iki UAB įregistravimo.

Naujas UAB akcininkas, kuris nebuvo pertvarkytos įmonės savininkas, už įmonės prievoles, atsiradusias iki individualios įmonės pertvarkymo, savo turtu neatsako.

Aptarkime Jūsų poreikius šiandien