ĮSTATINIO KAPITALO MAŽINIMAS

Teisininkas Vidas Pošiūnas

TEISININKAS

Vidas Pošiūnas

Kuo būsime naudingi

Dažnai matome, kad įstatinio kapitalo sumažinti negalima dėl įstatyme numatytų apribojimų, kartais tai trukdo padaryti nenumatytos mokestinės pasekmės.

Pasitarkime, jei planuojate mažinti įstatinio kapitalo dydį, mes atsakysime į jūsų klausimus ir padėsime surasti tinkamą sprendimą.

Terminai

Įstatinio kapitalo mažinimą atliksime per:

a) siekiant padengti nuostolius ~ 15 darbo dienų,
b) siekiant išsimokėti lėšas ~ 90 dienų (arba 30 dienų, jeigu bendrovė neturi kreditorių).

Teisininkas Vidas Pošiūnas

TEISININKAS

Vidas Pošiūnas

Naudinga informacija

Jeigu akcininkai nori išimti perteklinį kapitalą iš įmonės, jie gali tai padaryti išsimokėdami dividendus arba sumažindami įstatinį kapitalą. Jei bendrovė neturi pakankamai sukaupto pelno, ji negali išmokėti dividendų.

Įstatinio kapitalo mažinimas yra puikus būdas išimti perteklinį kapitalą iš įmonės, kai ši nėra sukaupusi pelno.

Akcininkai taip pat gali rinktis įstatinio kapitalo mažinimą siekdami mokestinės naudos. Jeigu įstatinis kapitalas buvo didintas akcininkų įnašais, jį sumažinus, akcininkų gautos pajamos nėra apmokestinamos, tuo tarpu išmokant dividendus akcininkams (fiziniams asmenims) yra mokamas pajamų mokestis.

Kiti, AB įstatyme nustatyti, įstatinio kapitalo mažinimo tikslai:

1. Panaikinti bendrovės balanse įrašytus nuostolius;

2. Siekiant anuliuoti pačios bendrovės įsigytas akcijas;

3. Siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;

4. Ištaisyti įstatinio kapitalo sudarymo ar didinimo metu padarytas klaidas.

Sumažintas bendrovės įstatinis kapitalas negali būti mažesnis už įstatymu nustatytą minimalų įstatinio kapitalo dydį (UAB 2500 EUR / AB 25000 EUR).

Sprendimas sumažinti įstatinį kapitalą, siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų, gali būti priimtas tik eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime (eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos).

Bendrovės privalomojo rezervo dydis sumažinus įstatinį kapitalą negali būti mažesnis kaip 1/10 įstatinio kapitalo dydžio.

Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinyje negali būti nepaskirstytųjų nuostolių ir ilgalaikių įsipareigojimų. Reikalavimas dėl ilgalaikių įsipareigojimų netaikomas, kai dėl to yra rašytinis visų kreditorių, kuriems bendrovė turi ilgalaikių įsipareigojimų, sutikimas.

Apie sprendimą sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą turi būti pranešta kiekvienam bendrovės kreditoriui pasirašytinai ar registruotu laišku. Mažindama įstatinį kapitalą, bendrovė privalo savo prievolių įvykdymą papildomai užtikrinti kiekvienam to pareikalavusiam savo kreditoriui (yra išimčių).

Sprendimas sumažinti įstatinį kapitalą, siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų, negali būti priimtas, jei sprendimo priėmimo dieną bendrovė yra nemoki ar išmokėjusi lėšų akcininkams taptų nemoki.

Jeigu įstatinio kapitalo mažinimas atliekamas siekiant akcininkams išmokėti įmonės lėšas, akcininkų gautos pajamos apmokestinamos tuomet, kai įstatinis kapitalas buvo didintas iš bendrovės lėšų.

Jeigu įmonės akcininkai yra fiziniai asmenys jų gautos pajamos sumažinus įstatinį kapitalą apmokestinamos 15 proc. pajamų mokesčiu, jeigu juridiniai asmenys – 15 proc. pelno mokesčiu.

Jeigu įstatinis kapitalas buvo didinamas papildomais akcininkų įnašais, akcininkų atsiimti įnašai nelaikomi jų pajamomis ir nėra apmokestinami.

Jeigu įstatinis kapitalas buvo didinamas akcininkų įnašais ir bendrovės lėšomis, o vėliau mažinamas, laikoma, kad pirmiausia akcininkams išmokama ta įstatinio kapitalo dalis, kuri buvo padidinta iš bendrovės lėšų.

Pavyzdžiai

1. Steigiant bendrovę, jos įstatinis kapitalas buvo 50000 EUR. Vėliau papildomais akcininko įnašais jis padidintas iki 100000 EUR. Įstatinį kapitalą sumažinus iki 10000 EUR, akcininkui išmokėta 90000 EUR suma neapmokestinama.

2. Steigiant bendrovę, jos įstatinis kapitalas buvo 50000 EUR. Vėliau iš bendrovės lėšų jis padidintas iki 100000 EUR. Bendrovei sumažinus įstatinį kapitalą iki 10000 EUR, akcininkui išmokama 90000 EUR. Laikoma, kad pirmiausia išmokėta iš bendrovės lėšų padidinta įstatinio kapitalo dalis – 50000 EUR, kuri yra apmokestinama. Likusią 40000 EUR išmokos dalį sudaro atsiimtas akcininko įnašas, kuris nėra apmokestinamas.

Svarbu žinoti

Pasitarkite su specialistu, jeigu dėl įstatinio kapitalo sumažinimo bendrovės akcininkui išmokama lėšų suma yra didesnė už akcijų įsigijimo kainą.

Aptarkime Jūsų poreikius šiandiena

phone logo
email logo