AKCIJŲ PERLEIDIMAS

Teisininkas Vidas Pošiūnas

TEISININKAS

Vidas Pošiūnas

Perleidžiant akcijas, viena šalis kartu su akcijomis perleidžia susijusias teises bei pareigas, o kita šalis įgyja teises ir prisiima įsipareigojimus. Akcijų perleidimas įforminamas sutartimi, kurioje aptariama šalių atsakomybė po akcijų perleidimo. Svarbu žinoti, kad akcijų perleidimo pajamos gali būti apmokestinamos.

Mes turime patirties akcijų perleidimo sandoriuose, todėl siūlome Jums pasinaudoti mūsų paslaugomis.

Kuo būsime naudingi

 • konsultuojame akcijų perleidimo (pirkimo-pardavimo, dovanojimo, mainų ir kt.) klausimais;
 • padedame pasirinkti tinkamiausią modelį akcijų perleidimui;
 • įvertiname akcijų perleidimo mokestines pasekmes;
 • atstovaujame klientų interesus akcijų perleidimo procese;
 • rengiame akcijų perleidimo sutartis, kitus dokumentus;
 • atliekame sandorių teisinį vertinimą.
Teisininkas Vidas Pošiūnas

TEISININKAS

Vidas Pošiūnas

Naudinga informacija

Kai pajamos už perleistas akcijas priskiriamos apmokestinamosioms pajamoms, apmokestinamas akcijų pardavimo rezultatas, t.y. skirtumas tarp gautų pajamų ir įsigijimo kainos. Akcijų įsigijimo kainą sudaro visa pinigų suma, už kurią akcijos buvo nupirktos, įskaitant faktiškai patirtas akcijų įsigijimo išlaidas: komisinį atlyginimą, mokesčius, valstybės rinkliavas ir pan.

Gyventojo apmokestinimas

Kai gyventojo pajamos už perleistas akcijas priskiriamos apmokestinamosioms pajamoms, taikomas 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifas. Gyventojo gautos akcijų pardavimo pajamos visada priskiriamos B klasės pajamoms, t. y. pajamoms, kurias pats gyventojas turi deklaruoti ir sumokėti pajamų mokestį.

Gyventojo pajamos už perleistas akcijas neapmokestinamos, jei skirtumas tarp gautų pajamų ir akcijų įsigijimo kainos neviršija 500 EUR per mokestinį laikotarpį (t.y. kalendorinius metus).

Ši lengvata netaikoma, kai:

 • Akcijos perleidžiamos jas išleidusiai įmonei;
 • Akcijos buvo įgytos didinant įstatinį kapitalą iš įmonės lėšų (yra papildomų sąlygų);
 • Akcijų pardavimo pajamos gautos iš užsienio įmonių, įregistruotų ar kitaip organizuotų tikslinėse teritorijose.

Juridinio asmens apmokestinimas

Įmonės turto vertės padidėjimo pajamos neapmokestinamos, jei tenkinamos šios abi sąlygos:

1. Įmonė, kurios akcijos perleidžiamos, yra:

 • įregistruota ar kitaip organizuota Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis; ir
 • pelno mokesčio ar jam tapataus mokesčio mokėtoja.

2. Akcijas perleidžianti įmonė turėjo daugiau kaip 25 proc. įmonės, kurios akcijos perleidžiamos, balsus suteikiančių akcijų ne trumpiau kaip 2 m. be pertraukų.

Ši lengvata netaikoma, kai akcijos perleidžiamos jas išleidusiai įmonei.

Sandoriai dėl vertybinių popierių (akcijų) PVM neapmokestinami.

Aptarkime Jūsų poreikius šiandien

phone logo
email logo