AKCIJŲ PERLEIDIMAS

Teisininkas Viačeslavas Lelešius

TESININKAS

Viačeslavas Lelešius

Akcijų perleidimu laikomas akcijų pardavimas, akcijų dovanojimas arba akcijų mainai.

Perleidžiant akcijas, viena šalis kartu su akcijomis perleidžia susijusias teises bei pareigas, o kita šalis įgyja teises ir prisiima įsipareigojimus. Akcijų perleidimas įforminamas sutartimi, kurioje aptariama šalių atsakomybė po akcijų perleidimo.

Atkreipkite dėmesį, kad akcijų pardavimas bei akcijų dovanojimas gali būti apmokestinami.

Mūsų stiprioji pusė geras mokesčių ir teisės išmanymas. Ties vienu projektu dirba ir teisininkas ir mokesčių specialistas todėl galime pasiekti geresnių rezultatų.

Kuo būsime naudingi

 • konsultuojame akcijų perleidimo (pirkimo-pardavimo, dovanojimo, mainų ir kt.) klausimais,
 • padedame pasirinkti tinkamiausią modelį akcijų perleidimui;
 • įvertiname akcijų perleidimo mokestines pasekmes;
 • atstovaujame klientų interesus akcijų perleidimo procese;
 • rengiame akcijų perleidimo sutartis, kitus dokumentus;
 • atliekame sandorių teisinį vertinimą.

Naudinga informacija

Akcijų pardavimo apmokestinimas

Kai akcijų pardavimo pajamos priskiriamos apmokestinamosioms pajamoms, apmokestinamas akcijų pardavimo pelnas, t.y. skirtumas tarp gautų pajamų ir įsigijimo kainos. Akcijų įsigijimo kainą sudaro visa pinigų suma, už kurią akcijos buvo nupirktos, įskaitant faktiškai patirtas akcijų įsigijimo išlaidas (mokesčius, valstybės rinkliavas ir pan.).

Gyventojo apmokestinimas

Kai akcijų pardavimo pajamos priskiriamos apmokestinamosioms pajamoms, akcijų pardavimo pelno dalis neviršijanti 120 VDU (vidutinio darbo užmokesčio), bus apmokestinama 15% tarifu, o pelno dalis viršijanti 120 VDU – 20% tarifu.

Atkreipkite dėmesį, kad apskaičiuojant ar gyventojo pajamos neviršijo 120 VDU yra sumuojamos ne tik akcijų pardavimo pajamos bet ir kitos gyventojo gautos pajamos (išskyrus darbo santykių, dividendų ir individualios veiklos pajamas), t.y. jeigu gausite akcijų pardavimo pajamas ir kitas apmokestinamąsias pajamas jos bus sumuojamos ir atitinkamai pritaikomi 15% ir 20% tarifai (GPMĮ 6str.).

Gyventojo gautos akcijų pardavimo pajamos visada priskiriamos B klasės pajamoms, t. y. pajamoms, kurias pats gyventojas turi deklaruoti ir sumokėti pajamų mokestį.

Akcijų pardavimo pelno dalis, neviršijanti 500 EUR, neapmokestinama (GPMĮ 17str. 30d.). Ši lengvata netaikoma, kai:

1. akcijų pardavimas atliekamas jas išleidusiai įmonei;

2. akcijos buvo įgytos didinant įstatinį kapitalą iš įmonės lėšų (yra papildomų sąlygų);

3. akcijų pardavimo pajamos gautos iš įmonių, įregistruotų ar kitaip organizuotų tikslinėse teritorijose;

4. kai likviduojant įmonę laikoma, kad įvyko akcijų pardavimas.

Juridinio asmens apmokestinimas

Akcijų pardavimo ir įsigijimo kainų skirtumas apmokestinamas pelno mokesčiu taikant 5% arba 15% tarifą.

Akcijų pardavimo pajamos neapmokestinamos, jei tenkinamos abi sąlygos:

1. įmonė, kurios akcijos perleidžiamos, yra įregistruota ar kitaip organizuota Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis ir ji yra pelno mokesčio ar jam tapataus mokesčio mokėtoja;

2. akcijas perleidžianti įmonė turėjo daugiau kaip 10% įmonės, kurios akcijos perleidžiamos, balsus suteikiančių akcijų ne trumpiau kaip 2 m. be pertraukų.

Ši lengvata netaikoma, kai akcijų perleidimas atliekamas jas išleidusiai įmonei.

 

UAB akcijų pardavimas ar kitoks akcijų perleidimas PVM neapmokestinamas.

Teisininkas Viačeslavas Lelešius

TEISININKAS

Viačeslavas Lelešius

  Siųsti užklausą

  Siųsti užklausą

   Siųsti užklausą

     Siųsti užklausą