Įstatinio kapitalo didinimas

Teisininkas Viačeslavas Lelešius

TEISININKAS

Viačeslavas Lelešius

Kuo būsime naudingi

 • Pasitarkime, jei planuojate didinti įstatinį kapitalą.
 • Jeigu įstatinio kapitalo dydį keičiate norėdami finansuoti verslą, kapitalizuoti paskolą, pagerinti finansinius rodiklius, aptarkime tai prieš pradedant veiksmus.
 • Mūsų teisininkai atsakys į jūsų klausimus, pasidalins savo patirtimi ir padės priimti teisingą sprendimą.

Terminai

 • Įstatinio kapitalo didinimas atliekamas per ~ 9 darbo dienas.

Naudinga informacija

Įstatinį kapitalą įmonės didina dėl šių priežasčių

 • Siekiant pritraukti papildomas lėšas verslo plėtrai. Didinant įstatinį kapitalą yra išleidžiamos akcijos už kurias įmonė gauna piniginius ar turtinius įnašus iš esamų arba naujų akcininkų.
 • Siekiant užtikrinti įmonės finansinių įsipareigojimų vykdymą.
 • Siekiant pagerinti įmonės finansinius rodiklius. Padidinus įstatinį kapitalą pagerėja nuosavo kapitalo ir skolų santykis, trumpalaikių įsipareigojimų vykdymas. Įstatinio kapitalo didinimas dažnai atliekamas siekiant gauti bankų finansavimą.
 • Įstatinio kapitalo didinimas gali būti atliekamas siekiant gauti tam tikros veiklos licenciją, kuomet licencijavimo sąlygos nustato minimalius įstatinio kapitalo reikalavimus.
 • Įstatinio kapitalo didinimas akcininko paskola atliekamas siekiant panaikinti įmonės skolą akcininkams. Jeigu akcininkai finansuodami verslą skolina įmonei, o įmonė skolos negrąžina, tuomet įmonė gali padidinti įstatinį kapitalą, o akcininkai vietoje įnašų gali atsisakyti skolos (kapitalizuoti skolą). Tokia pati procedūra gali būti atliekama ir su kitais įmonės kreditoriais, kurie, kapitalizuodami skolą, gali tapti įmonės akcininkais.

Kam reikalingas didelis įstatinis kapitalas  

Įstatinio kapitalo dydis parodo, kokia suma rizikuoja akcininkai, nes šio kapitalo išėmimas iš bendrovės yra apribotas. Jeigu pelną akcininkai gali išsimokėti dividendais, tai įstatinį kapitalą akcininkai gali išsimokėti tik sumažindami jo dydį, tačiau įstatymas, gindamas kreditorių teises, nustato apribojimus, pvz. jeigu bendrovė turi ilgalaikių įsipareigojimų, įstatinio kapitalo mažinti negalima negavus visų kreditorių sutikimo, o jeigu bendrovė turi nepadengtų nuostolių, įstatinio kapitalo mažinti visai negalima.

Įstatymas taip pat nustato, kad bendrovės nuosavas kapitalas negali būti mažesnis nei pusė įstatinio kapitalo dydžio, o taip gali nutikti, kai įmonė patiria nuostolį. Tokiu būdu įstatymas siekia apsaugoti kreditorių teises.

Taigi kuo didesnis įstatinio kapitalo dydis, tuo labiau apsaugoti įmonės kreditoriai, o akcininkai prisiima daugiau rizikos.

Įstatinis kapitalas gali būti didinamas 2 būdais:

1. Papildomais akcininkų ar kitų asmenų įnašais (išleidžiant naujas akcijas).

2. Iš bendrovės lėšų (išleidžiant naujas akcijas arba padidinant išleistų akcijų nominalią vertę).

Įstatinio kapitalo didinimas papildomais įnašais
Įstatinio kapitalo didinimas papildomais įnašais atliekamas išleidžiant naujas akcijas, kurias mainais už įnašą gauna esami akcininkai. Jeigu įmonė siekia pritraukti lėšų iš šalies, tuomet išleistas akcijas įsigyja kiti asmenys, kurie įnešdami įnašus tampa įmonės akcininkais.

Įstatinio kapitalo didinimas iš bendrovės lėšų
Įstatinio kapitalo didinimas iš bendrovės lėšų atliekamas išleidžiant naujas akcijas, kurios neatlygintinai išduodamos akcininkams arba padidinant anksčiau išleistų akcijų nominalias vertes. Didinti nominalią vertę paprastai renkamasi norint išlaikyti nepakitusį akcijų skaičių.

 

Įstatinio kapitalo didinimas gali būti atliekamas tiek pinigais, tiek nepiniginiais įnašais (turtu). Didinant turtu, reikalingas turto vertinimas, kurį gali atlikti tik licencijuoti turto vertintojai.

 • Pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamų akcijų gali bendrovės akcininkai proporcingai turimų akcijų skaičiui, kurios jiems priklauso akcininkų sprendimo priėmimo dieną.
 • Įstatinio kapitalo didinimas gali būti atliekamas tiek pinigais, tiek nepiniginiais įnašais (turtu). Didinant turtu, reikalingas turto vertinimas kurį gali atlikti tik licencijuoti turto vertintojai.
 • Jeigu įstatinio kapitalo didinamas atliekamas turtu, šį turtą perduodančiam asmeniui gali atsirasti mokestinės prievolės. Pasitarkite su mokesčių konsultantu, prieš atlikdami tokį veiksmą.
 • Įstatinis kapitalas laikomas padidintu tik įregistravus pakeistus įstatus Registrų centre. Jeigu pakeisti įstatai nebuvo įregistruoti per 6 mėn. nuo akcininkų sprendimo dienos, įnašai akcijas apmokėjusiems asmenims grąžinami be jokių atskaitymų.
 • Kol pakeisti įstatai neįregistruoti Registrų centre, akcijas pasirašęs asmuo neturi teisės jų perleisti kitiems asmenims.
Teisininkas Viačeslavas Lelešius

TEISININKAS

Viačeslavas Lelešius

  Siųsti užklausą

  Siųsti užklausą

   Siųsti užklausą

     Siųsti užklausą