BUHALTERINĖS PASLAUGOS

Andrius Liubinas - apskaitos skyriaus vadovas

BUHALTERINĖS PASLAUGOS

Andrius Liubinas

Siųsti užklausą

Siųsti užklausą

Užpildykite visus laukelius

Buhalterinės apskaitos paslaugos visoje Lietuvoje.

Kuo būsime naudingi

Kad buhalterinės paslaugos būtų naudingos, didžiausią dėmesį skirsime šiems dalykams:

 1. Kad jūs tiksliai žinotumėte, kiek uždirbote pelno (kiekvieną mėnesį).
 2. Kad jūs gautumėte naudingą patarimą, kai turite svarbų klausimą.
 3. Kad mūsų reakcijos laikas būtų ypač trumpas.

 

Mes teikiame ne tik apskaitos paslaugas. Mūsų įmonėje dirba teisininkai, mokesčių konsultantai, finansų specialistai, todėl būsime jums naudingi įvairiais klausimais.

Kaip vyksta mūsų darbas

 • Jūsų buhalterine apskaita rūpinsis 2 buhalteriai, todėl greitai reaguosime į jūsų poreikius.
 • Buhalterinės apskaitos paslaugos gali būti teikiamos nuotoliniu būdu, tačiau rekomenduojame susitikti kartą per mėnesį ir aptarti jums svarbius klausimus.
 • Jūsų buhalteriją sutvarkysime pilnai, kaip reikalauja įstatymai.
 • Teikdami buhalterines paslaugas atstovausime jūsų interesus, jeigu įmonę tikrins mokesčių inspekcija.

 

Kaskart, kai jums prireiks, jūs žinosite, kad šalia yra žmonės, kurie gali jums padėti.

Ką darysite Jūs

 • Jūs išrašysite sąskaitas, atliksite mokėjimus, sudarysite sutartis ir kitus dokumentus. Jei iškils klausimų, visada patarsime kaip elgtis.
 • Kiekvieną mėnesį pateiksite mums dokumentus: galėsite pristatyti į biurą, atsiųsti elektroniniu paštu arba juos paims mūsų kurjeris.
 • Likusiais buhalterinės apskaitos klausimais pasirūpinsime mes.

Už ką mes atsakome

 • Su jumis pasirašysime buhalterinių paslaugų sutartį, kurioje yra numatyti mūsų įsipareigojimai ir atsakomybė.
 • Mes atsakome už teisingą buhalterinių operacijų įregistravimą, mokesčių apskaičiavimą ir deklaracijų pateikimą.
 • Teikdami buhalterines paslaugas mes įsipareigojame informuoti apie pastebėtas klaidas pateiktuose dokumentuose.
 • Mes užtikriname, kad buhalterinė apskaita bus sutvarkyta teisingai, o paaiškėjus, kad buvo padaryta klaida, atlyginsime žalą.
 • Jūsų saugumui buhalterinės apskaitos paslaugos apdraustos 150 000 EUR suma.

Buhalterinės paslaugos kaina

 • Buhalterinės paslaugos kaina priklauso nuo sąskaitų, darbuotojų, ataskaitų skaičiaus ir kitų kriterijų.
 • Buhalterinės paslaugos kainą apskaičiuojame kiekvieną mėnesį pagal faktinę darbų apimtį. Jums pateiksime ataskaitą, kurioje aiškiai matysite kaip apskaičiavome kainą.
 • Jeigu pageidaujate gauti buhalterinės paslaugos kainos pasiūlymą – susisiekite.

Nuo ko pradėti

 • Mums svarbu išgirsti jūsų poreikius, todėl siūlome susitikti ir išsiaiškinti jums svarbius klausimus.
 • Po susitikimo parengsime jums individualų buhalterinės paslaugos pasiūlymą.
 • Pasirašysime buhalterinių paslaugų sutartį ir pradėsime darbus.

Naudinga informacija

Įmonių vadovai mūsų klausia, kodėl nėra pinigų, kai pelno ataskaitoje rodomas pelnas.

Dažniausiai tokia situacija susidaro dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo ypatumų. Įmonės veiklos rezultatas (pelnas arba nuostolis) apskaitomas fiksuojant pajamas ir sąnaudas. Daugeliu atveju pajamų ir sąnaudų pripažinimo momentas nesutampa su pinigų gavimu ar išleidimu.

 

Pateiksime keletą pavyzdžių, kurie padės jums suprasti kaip tai atrodo praktikoje:

Pardavimas įvyko, bet pinigai dar negauti

Pavyzdžiui, įmonė suteikė reklamos paslaugą ir išrašė sąskaitą 10 tūkst. eurų. Buhalterinėje apskaitoje fiksuojamos pajamos, pelno (nuostolio) ataskaitoje pelno padidėjimas 10 tūkst. eurų. Kol pirkėjas neatsiskaito, įmonė  šių pinigų neturi.

Įsigytas ilgalaikis turtas

Pavyzdžiui, įmonė nusipirko patalpas biurui. Sumokėjo iš įmonės lėšų visą sumą, 100 tūkst. eurų iš karto. Pagal galiojančią buhalterinės apskaitos tvarką pelno (nuostolio) ataskaitoje bus rodomos tik patalpų nusidėvėjimo sąnaudos, pvz., 5 tūkst. eurų, o ne visa išlaidų suma 100 tūkst. eurų (jeigu vertinsime, kad turto naudingo tarnavimo laikas yra 20 metų, kas metus nudėvėsime po 5 tūkst. eurų).
Rezultate susidaro 95 tūkst. eurų skirtumas (pelnas) tarp faktiškai išleistų pinigų ir išlaidų rodomų buhalterinėje apskaitoje.

Įsigytos prekės, atsiskaityta iš karto

Pavyzdžiui, įmonė prekiauja padangomis. Nusiperka iš tiekėjo padangų už 20 tūkst. eurų, sumokėdama visą sumą iš karto. Įmonė pinigus išleido, bet pelno (nuostolio) ataskaitoje šios išlaidos bus rodomos tik tada, kai padangos bus parduotos, t. y. nors įmonė nepatyrė nuostolio, bet šių pinigų nebėra.

 

Gali susidaryti ir priešinga situacija įmonė pinigų turi, tačiau pelno (nuostolio) ataskaitoje – nuostolis, pavyzdžiui:

Pirkėjai sumoka avansu

Pavyzdžiui, įmonė rengia mokymus, pirkėjai už paslaugas sumoka avansu. Nors pinigai jau gauti, tačiau pelno (nuostolio) ataskaitoje pajamos bus rodomos tik tuomet, kai bus suteikta paslauga, t. y. kai įvyks mokymai.

Įsigytos prekės, bet mokėsime vėliau

Pavyzdžiui, įmonė įsigijo prekių pardavimui, tačiau sumokės už prekes po 3 mėn.  Įmonė gali šias prekes parduoti nuostolingai, o pinigų ji turės kol neatsiskaitys su tiekėju. Taigi, jei pirkdami pinigus sumokame vėliau, o parduodami gauname iš karto, pinigų galime turėti net ir tuo atveju, jei dirbame nuostolingai.

Apibendrinimas

–  Įmonės pelnas nėra lygus turimam pinigų kiekiui.

–  Pajamos nėra lygios gautiems pinigams.

 

Teikiame buhalterines paslaugas, konsultuojame finansų, mokesčių ir verslo teisės klausimais. Susisiekite su mumis.

Jeigu susiduriate su apyvartinių lėšų stygiumi, šią problemą galite spręsti valdydami pinigų srautus, t.y. jūs galite matuoti ir optimizuoti pinigų judėjimą. Tvarkydami buhalterinę apskaitą mes padėsime jums nustatyti, kur slepiasi įmonės pinigai. Štai keli pavyzdžiai:

1. Skolos. Jeigu įmonė nevaldo piniginių srautų, dažniausiai jos gautinos sumos bus didesnės negu mokėtinos. Pažiūrėkime, kaip tai įtakoja apyvartines lėšas: pavyzdžiui, įmonė nuosavybėje turi 20.000 pinigų, o jos skolų būsena tokia: gautina suma 50.000, mokėtina 30.000; šiuo atveju įmonė laisvų pinigų neturės, tačiau jeigu gautina suma būtų 30.000, o mokėtina 50.000, įmonė turėtų 40.000 apyvartinių lėšų.

Buhalterine apskaita gali jums parodyti kaip keičiasi gautinos ir mokėtinos sumos, kokia yra kiekvieno pirkėjo/tiekėjo skola, kokia yra skolos trukmė. Šių rodiklių valdymas gali jums atlaisvinti reikšmingas pinigų sumas.

2. Atsargos (prekės). Jeigu užsiimate prekyba arba gamyba, tikrai žinote, kiek daug pinigų užšąla įsigytose atsargose, tačiau protingai valdydami atsargas, galite atlaisvinti didelę šių pinigų dalį. Buhalterine apskaita gali tiksliai parodyti, kiek atsargų turite ir kurios iš jų nejuda ilgą laiką, t.y. kuriose atsargose yra užstrigę jūsų pinigai.

 

Tikime, kad buhalterinės paslaugos gali būti naudingos jūsų verslui.

Buhalterines paslaugos

Tvarkydami buhalterinę apskaitą mes išmatuosime, kiek pelno uždirbate kiekvieną mėnesį. Jūs žinosite, kiek įmonė uždirbo pajamų ir kiek patyrė išlaidų ir galėsite nustatyti, kas lėmė pelno pokytį.

Papildomai galėsite analizuoti kaip keitėsi skirtingos pajamų rūšys, pvz. kurio produkto pardavimai didėjo, o kurio traukėsi ir kaip tai įtakojo pelno pokytį. Išlaidas taip pat galėsite analizuoti pagal jų rūšis, pvz. kaip keitėsi darbo užmokesčio arba administracinės išlaidos.

Buhalterinė apskaita jums parodys, kas įtakoja įmonės pelną, todėl galėsite imtis konkrečių veiksmų, kurie padės didinti pelną.

 

Tikime, kad buhalterinės paslaugos gali būti naudingos jūsų verslui.

Andrius Liubinas - apskaitos skyriaus vadovas

BUHALTERINĖS PASLAUGOS

Andrius Liubinas

Siųsti užklausą

Užpildykite visus laukelius

chat bubble

Atsiliepimai

Aptarkime Jūsų poreikius šiandien

phone logo
email logo