Kokią įmonę steigti

Informacija atnaujinta 2024.02.01

 

Lietuvoje dažniausiai naudojamos šios įmonių formos:

— UAB – populiariausia įmonės forma, tinkanti bet kokio dydžio veiklai.

— MB – populiari, smulkiam verslui skirta forma.

— IĮ – smulkiam verslui skirta forma, tačiau steigėju gali būti tik vienas asmuo, o už įmonės prievoles savininkas atsako savo turtu.

— AB – skirta dideliam verslui, tinka kai akcijos platinamos viešai.

— VšĮ – skirta pelno nesiekiančiai veiklai.

 

Svarbiausi kriterijai lemiantys įmonės teisinės formos pasirinkimą:

1. Steigėjų atsakomybė (ar už įmonės prievoles atsakoma asmeniniu turtu).

2. Valdymo, sprendimų priėmimo, balsavimo būdai.

3. Apmokestinimas.

 

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

— UAB yra ribotos atsakomybės juridinis asmuo. Tai reiškia, kad akcininkai savo turtu neatsako už neįvykdytas UAB prievoles.

— Steigėjais gali būti bet kokios valstybės fiziniai ir juridiniai asmenys. Akcininkų skaičius neribojamas.

— Minimalus įstatinio kapitalo dydis yra 1 000 EUR. Įstatinis kapitalas gali būti formuojamas pinigais arba turtu, tačiau visais atvejais piniginis įnašas negali būti mažesnis nei 1 000 EUR.

— UAB vadovu gali būti bet kokios pilietybės fizinis asmuo. Privaloma įdarbinti vadovą. Su vadovu sudaroma darbo sutartis.

— UAB akcininkai turi teisę gauti pelno dalį (dividendą) proporcingai turimų akcijų skaičiui. UAB pelnas gali būti skirstomas daugiau nei vieną kartą metuose. Dividendus mokėti avansu draudžiama.

— UAB akcijas galima parduoti arba perleisti kitu būdu.

— UAB galima likviduoti, jei ši neturi skolų. Likvidavimo procedūra trunka 5-8 mėnesius.

— UAB yra aiškiai reglamentuota ir nekelianti abejonių įmonės forma kuri tinka bet kokios veiklos ir bet kokio dydžio verslui.

 

Valdymas

— Svarbiausius sprendimus akcininkai priima balsavimu. Kiekviena akcija suteikia vieną balsą, todėl balsuojant didžiausią įtaką turi daugiausia akcijų įsigijęs asmuo.

— Sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau kaip 1/2 balsavime dalyvavusių akcininkų balsų.

— Kai kuriems sprendimams priimti numatyta ne mažesnė kaip 2/3 ar 3/4 balsų dauguma, pvz. sprendimą dėl dividendų išmokėjimo galima priimti jeigu už tokį sprendimą surenkama ne mažiau nei 2/3 balsų.

— UAB turi būti vienasmenis valdymo organas – vadovas, gali būti sudaromas ir kolegialus valdymo organas – valdyba.

 

MAŽOJI BENDRIJA

— Mažoji bendrija yra ribotos atsakomybės juridinis asmuo. Tai reiškia, kad nariai savo turtu neatsako už neįvykdytas MB prievoles.

— MB gali steigti ne daugiau kaip 10 fizinių asmenų (juridiniai asmenys negali būti steigėjais).

— MB nereikia įnešti nustatyto dydžio įstatinį kapitalą, tačiau mažosios bendrijos nariai turi įnešti įnašus (jų dydį nustato patys nariai).

— MB pelnas skirstomas proporcingai nario įnašo dydžiui.

— Narys gali dirbti MB nesudarydamas darbo sutarties, t.y. nereikia mokėti didelių mokesčių nuo darbo užmokesčio. Narys gali teikti paslaugas bendrijai ir už tai gauti atlygį kuris negali viršyti 100.000 Eur per metus. Tokios nario pajamos apmokestinamos tik 15 % pajamų mokesčiu.

— Mažoji bendrija gali veikti su vadovu arba be jo. Jeigu yra vadovas su juo sudaroma paslaugų (civilinė) sutartis. Išmokos pagal tokią sutartį apmokestinamos 15 % tarifu, t.y. gerokai mažiau nei pagal darbo sutartį ̴ 40%.

— MB galima pertvarkyti į UAB.

 

Valdymas

Galimi šie Mažosios bendrijos valdymo organai:

1. Tik narių susirinkimas. Tokiu atveju narių susirinkimas yra kartu ir valdymo organas, vienas iš narių paskiriamas mažosios bendrijos atstovu, kuris iš esmės atlieka vadovo funkcijas.

2. Narių susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – vadovas, šiuo atveju su vadovu sudaroma paslaugų (civilinė) sutartis.

— Svarbiausius sprendimus nariai priima balsavimu. Vienas narys turi vieną balsą, nepriklausomai nuo jo įnašo dydžio.

— Jei mažoji bendrija turi vadovą, nuostatuose gali būti nustatyta kitokia balsavimo tvarka (pvz., balsų skaičius priklauso nuo įnašo dydžio).

— Sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau kaip 1/2 visų mažosios bendrijos narių balsų.

— Kai kuriems sprendimams numatyta ne mažesnė kaip 2/3 balsų dauguma (pvz., dėl metinio pelno paskirstymo), yra sprendimų, kurie priimami vienbalsiai (pvz., dėl pelno paskirstymo už trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpį, dėl naujų narių priėmimo).

 

MB puikiai tinkam šiomis aplinkybėmis:

1. Jeigu verslas yra smulkus (pajamos neviršija 100.000 Eur).

2. Jeigu verslui netrukdo smulkios įmonės įvaizdis.

3. Jeigu nedidelis mokesčių sutaupymas yra reikšmingas jūsų verslui.

 

 

Mielai jums padėsime apskaitosmokesčių ir finansų valdymo klausimais

Susisiekite dabar  +370 5 250 2657 /  info@audita.lt

      Siųsti užklausą