Mokesčių lengvatos suteiktai PARAMAI

Informacija atnaujinta 2022.03.09

 

Įmonės teikiančios paramą gali pasinaudoti pelno mokesčio lengvata, t.y. apmokestinamas pelnas gali būti sumažintas suteiktos paramos suma 2 kartus, pvz.:

— įmonė uždirbo 100.000 pelno,
— paramai skyrė 20.000
— pelno mokesčiu bus apmokestinama 60.000 suma (100.000 – (20.000 * 2)

Tačiau apmokestinamo pelno sumažinimo suma negali viršyti 40% apmokestinamojo pelno,. Jei minėtame pavyzdyje parama būtų 30.000, tai pelno mokesčiu būtų apmokestinama tokia pati 60.000 suma, nes apmokestinamą pelną mažinanti suma negali būti didesne nei 40% apmokestinamo pelno.

Norint pasinaudoti lengvata, parama turi būti suteikta paramos gavėjui kuris atitinka Labdaros ir paramos įstatyme nustatytus kriterijus:

— paramos gavėjais yra Lietuvoje įsteigta organizacija kurios veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jo dalyviams; arba
— paramos gavėjais yra užsienyje įsteigta lietuvių bendruomenė ir kita lietuviška organizacija, įtraukta į patvirtintą sąrašą; arba
— paramos gavėjais yra Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigta organizacija, kurios veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jos dalyviams.

Atkreipkite dėmesį, kad Ukrainos centrinio banko sukurta sąskaita paramos rinkimui neatitinka nė vieno iš šių reikalavimų, todėl įmonės pervedančios paramos lėšas į Ukrainos sąskaitą formaliai negali pasinaudoti pelno mokesčio lengvata.

VMI išsakė poziciją, kad vadovausis turinio viršenybės prieš formą principu, vertins kiekvieną konkretų atvejį ir nestabdys mokestinių lengvatų taikymo dėl formalių neatitikimų.

Finansų ministerija planuoja keisti Labdaros ir paramos įstatymą, bei sudaryti sąlygas verslui tiesiogiai teikti paramą Ukrainos paramos gavėjams. Planuojama, kad priėmus įstatymo pakeitimus, lengvatos nuostatos būtų taikomos apskaičiuojant pelno mokestį už 2022 m.

 

Pastabos

— Jei parama suteikta grynais pinigais, apmokestinamo pelno negalima mažinti paramos suma, kuri viršija 250 MGL dydžio sumą vienam paramos gavėjui per mokestinį laikotarpį.
— Paramą galima teikti neatlygintinai perduodant pinigines lėšas ar bet kokį kitą turtą (įskaitant pagamintas arba įsigytas prekes), suteikiant paslaugas. Teikiant paramą ilgalaikiu materialiuoju turtu, suteiktos paramos suma yra lygi šio turto likutinei vertei. Teikiant paramą kitu turtu, suteiktos paramos suma yra lygi šio turto įsigijimo kainai. Teikiant paramą paslaugomis, paramos suma yra lygi šių paslaugų savikainai.

 

Mielai jums padėsime apskaitosmokesčių ir finansų valdymo klausimais

Susisiekite dabar  +370 5 250 2657 /  info@audita.lt

      Siųsti užklausą