Prievolė registruoti naudos gavėjus

Informacija atnaujinta 2022.02.03

 

Nuo 2022 sausio Lietuvoje įsteigti visų teisinių formų juridiniai asmenys (išskyrus tuos kurių vienintelis dalyvis yra valstybė ar savivaldybė) privalės pateikti duomenis apie savo galutinius naudos gavėjus.

Duomenis galima pateikti tik elektronine forma Registrų centro savitarnoje. Tai gali padaryti vadovas arba įgaliotas asmuo.

 

Kas yra galutinis naudos gavėjas

Galutiniu naudos gavėju laikomas fizinis asmuo, kuriam priklauso juridinis asmuo, arba kuris tiesiogiai ar netiesiogiai valdo juridinį asmenį, arba jį kontroliuoja kitais būdais.

Tiesiogiai kontroliuojančiu asmeniu yra laikomas asmuo, kuriam juridiniame asmenyje priklausančių akcijų dalis viršija 25 %, arba kuris turi daugiau nei 25 % juridinio asmens turto.

Netiesiogiai kontroliuojančiu – fizinis asmuo, kurio kontroliuojama įmonė ar įmonės turi 25 % plius vieną akciją arba didesnę nei 25 % turto dalį kitame juridiniame asmenyje.

 

Duomenų teikimas

Duomenų teikimas organizuojamas etapais, apie kuriuos juridiniai asmenys bus informuojami Registrų centro pranešimais.

Registrų centrui turės būti atskleisti šie galutinių naudos gavėjų duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, valstybė, kuri išdavė asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, gyvenamoji vieta, pilietybė,  rezidavimo valstybė mokesčių tikslais, informacija apie turimas nuosavybės teises (arba kitokias kontrolės teises).

Kai juridinis asmuo yra kontroliuojamas per vieną ar kelis kitus juridinius asmenimis, Registrui centrui turės būti pateikta visa juridinio asmens struktūra iki pat galutinio naudos gavėjo – fizinio asmens – bei pateikiami duomenys apie šiuos tarpinius juridinius asmenis.

 

Atsakomybė

Už Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme nustatytų reikalavimų nesilaikymą gali kilti administracinė atsakomybė bei būti skiriamos baudos (atsakingiems asmenims 500–1 800 EUR, už pakartotinį pažeidimą – 1 500–5 200 EUR, juridinių asmenų vadovams – 2 000–3 500 EUR, už pakartotinį pažeidimą – 3 500–5 800 EUR).

Taip pat, juridiniams asmenims kyla rizika būti vieniems metams įrašytiems į viešai skelbiamą nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašą, o tai gali tapti pagrindu pašalinti tiekėją iš viešojo pirkimo procedūros.

 

Jeigu reikalinga pagalba pateikti duomenis Registrų centrui – susisiekite.

 

Mielai jums padėsime apskaitosmokesčių ir finansų valdymo klausimais

Susisiekite dabar  +370 5 250 2657 /  info@audita.lt

      Siųsti užklausą