Ar skenuotas parašas galioja?

Informacija atnaujinta 2022.02.24

 

Kvalifikuotas elektroninis parašas turi tokią pačią teisinę galia kaip ir rašytinis parašas.

Kvalifikuotas elektroninis parašas tai Registrų centro, mobiliųjų paslaugų operatorių ir kitų sertifikuotų paslaugos teikėjų suteiktas parašas, atitinkantis visus kvalifikuoto sertifikato reikalavimus. Dokumentų pasirašymui kvalifikuotu elektroniniu parašu naudojamos specialios platformos GoSign, Dokobit ir kitos.

Tačiau elektroninio parašo, kuris neatitinka visų kvalifikuoto elektroninio parašo kriterijų, teisinė galia gali būti prilyginta rašytiniam parašui tik jeigu naudotojai iš anksto raštu susitaria, kas, kokiais atvejais bus pasirašoma nekvalifikuotu parašu ir jei šis naudotojų susitarimas patikimai saugomas patvarioje laikmenoje.

Jeigu šalys dokumentą pasirašė, nuskenavo ir apsikeitė skenuotomis dokumento kopijomis tokie skenuoti dokumentai gali būti prilyginti pasirašytais rašytiniais parašais tik jeigu šalys turėjo iš anksto pasirašytą susitarimą, kad tokius dokumentus jos gali pasirašyti elektroniniu būdu.

 

Pasekmės

Jeigu parašas (pvz. skenuotas be išankstinio susitarimo) neprilyginamas rašytiniam parašui tai dokumentas ar sandoris NELAIKOMAS sudarytu raštu.

Civilinis kodeksas numato, kad įstatymų reikalaujamos paprastos rašytinės formos nesilaikymas nedaro sandorio negaliojančiu, tačiau atima iš šalių teisę, kai kyla ginčas dėl sandorio sudarymo ar jo įvykdymo fakto, remtis liudytojų parodymais šį faktą įrodyti. Tokiais atvejais tenka kruopščiai rinkti įvairius įrodymus, kurie leistų įrodyti sandorio sudarymo, jo turinio ir (ar) vykdymo faktus.

Kai kuriems sandoriams yra privaloma rašytinė forma, o jos nesilaikymas sandorį daro negaliojančiu, pavyzdžiui, nekilnojamojo turto perleidimas, susitarimas dėl įkeitimo, laidavimo, rankpinigių, taip pat preliminarioji, kreditavimo, jungtinės partnerystės sutartys.

Taigi, netinkamai pasirašius dokumentą gali tekti įrodinėti dokumento ar sandorio sudarymo faktą, o jeigu sandoriui yra privaloma rašytinė forma tai netinkamas dokumento pasirašymas šį sandorį padarytų apskritai negaliojančiu.

 

Parašo patikrinimas

Paprasčiausias būdas patikrinti ar dokumentas tinkamai pasirašytas kvalifikuotu elektroninių parašu – įkelti pasirašytą dokumentą į oficialiame Europos Sąjungos portale esantį elektroninio parašo patikrinimo įrankį https://ec.europa.eu/cefdigital/DSS/webapp-demo/validation

 

Pastabos

— Atspausdintas, kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytas, dokumentas praranda savo teisinę galią, todėl tokį dokumentą reikia saugoti ir naudoti elektroninėje formoje.
— Darbo sutartis reikia pasirašyti rašytiniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu.

 

Mielai jums padėsime apskaitosmokesčių ir finansų valdymo klausimais

Susisiekite dabar  +370 5 250 2657 /  info@audita.lt

      Siųsti užklausą