UAB STEIGIMAS

Teisininkas Viačeslavas Lelešius

TESININKAS

Viačeslavas Lelešius

Steigiame įmones ir užsienietišku pavadinimu.

Kuo būsime naudingi

 • Parengsime UAB steigimo dokumentus, pateiksime Registrų centrui, lydėsime pas notarą.
 • Patarsime kaip skirstyti akcijas, kad sumažintumėte ginčų pasekmes.
 • Išskirtiniams akcininkų susitarimams pasiūlysime akcininkų sutartis.
 • Patarsime kaip apsidrausti nuo neteisėtų direktoriaus veiksmų.

Steigėjo veiksmai

 • Jums reikės atidaryti kaupiamąją sąskaitą pasirinktame banke, įnešti įstatinį kapitalą (minimalus dydis 2 500 EUR).
 • Jums reikės atvykti pas notarą pasirašyti UAB steigimo dokumentus.

UAB steigimo terminas

 • UAB steigimas įprastai atliekamas per ~ 5 darbo dienas.
Teisininkas Viačeslavas Lelešius

TEISININKAS

Viačeslavas Lelešius

Išlaidos

 • 250 EUR + PVM UAB steigimo kaina.
 • 16 EUR + PVM pavadinimo rezervavimas.
 • 58 EUR Registrų centro mokestis.
 • 120 EUR notaro mokestis (mokestis svyruoja).

+ 100 EUR + PVM, jei pavadinimas užsienietiškas.

+ 100 EUR + PVM, jei UAB steigėjas Lietuvos juridinis asmuo.

+ 400 EUR + PVM, jei UAB steigėjas užsienio juridinis asmuo.

+ 200 EUR + PVM, jei UAB steigėjas užsienio fizinis asmuo.

 

* Už mūsų paslaugas galite atsiskaityti tik bankiniu pavedimu.

 

Jeigu buhalterijos tvarkymą patikėsite mums, steigimo kainą sumažinsime 100 EUR.

Nuolaidą suteiksime 100 EUR sumažindami suteiktų buhalterinių paslaugų kainą.

Naudinga informacija

1. Kas gali būti UAB steigėjais?

– UAB steigėjais gali būti bet kokios valstybės fiziniai ir juridiniai asmenys.
– Akcininkų skaičius neribojamas.

 

2. Koks privalomas UAB įstatinio kapitalo dydis?

– Minimalus įstatinio kapitalo dydis yra 2 500 EUR.
– Įstatinis kapitalas gali būti formuojamas pinigais arba turtu, tačiau visais atvejais piniginis įnašas negali būti mažesnis nei 2 500 EUR.

 

3. Kokie reikalavimai keliami UAB vadovui?

– UAB vadovu gali būti bet kokios pilietybės fizinis asmuo.
– Su vadovu sudaroma darbo sutartis.

 

4. Kokie galimi UAB valdymo organai?

– Visuotinis akcininkų susirinkimas ir vadovas; arba
– visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir vadovas; arba
– visuotinis akcininkų susirinkimas, taryba, valdyba ir vadovas.

 

5. Ar UAB pavadinimas gali būti užsienio kalba?

– UAB pavadinimas turi būti lietuviškas, tačiau praktikoje registruojami ir pavadinimai užsienio kalba.
– UAB pavadinimas negali sutapti su kito juridinio asmens pavadinimu ar prekių ženklu.

 

6. Kaip skirstomas UAB pelnas?

– UAB akcininkai turi teisę gauti pelno dalį (dividendą) proporcingai turimų akcijų nominaliai vertei.
– UAB pelnas gali būti skirstomas daugiau nei vieną kartą metuose.
– Dividendus mokėti avansu draudžiama.

 

7. Ar galima perleisti UAB akcijas?

– UAB akcijas galima parduoti, dovanoti, mainyti.
– Jeigu parduodama 25% ir daugiau UAB akcijų arba jų pardavimo kaina yra didesnė kaip 14 500 EUR, sandorį privaloma tvirtinti notariškai.
– Akcijų perleidimo pajamos yra mokesčių objektas.

 

8. Kaip likviduojama UAB?

– UAB galima likviduoti, jei ši neturi skolų.
– Likvidavimo procedūra trunka 5-8 mėnesius.

Jeigu UAB steigia keli akcininkai, nuo to kiek akcijų valdo kiekvienas akcininkas priklausys:

 • kurie akcininkai lemia pelno paskirstymą ir dividendų išmokėjimą;
 • kurie akcininkai lemia vadovo skyrimą ar nušalinimą;
 • kurie akcininkai lemia dėl įmonės kapitalo keitimo, reorganizavimo, likvidavimo ir kt.

Susipažinkite su keliais akcijų pasiskirstymo modeliais:

 • 50%+50%. Bendrovėje esant dviem akcininkams, toks akcijų pasiskirstymas gali sukelti sunkumų kilus nesutarimams tarp akcininkų, kadangi nė vienas iš jų negali daryti lemiamos įtakos priimant bendrovei svarbius sprendimus. Jeigu vienas iš akcininkų yra bendrovės direktorius jo rankose atsiduria įmonės valdymas ir jis turi galimybę veikti savo naudai, tuo tarpu kitas akcininkas beveik neturi priemonių įtakoti nei įmonės veiklos nei pelno skirstymo.
 • 33%+33%+34%. Esant tokiam akcijų pasiskirstymo modeliui, bendrovėje gali strigti priėmimas sprendimų, kuriems reikalinga kvalifikuota balsų dauguma, pvz., skirstyti pelną reikalinga ne mažiau nei 2/3 balsų, taigi du akcininkai, turintys po 33% akcijų, negalės savo balsais nulemti, kad toks sprendimas būtų priimtas.
 • Kai kurių sprendimų priėmimui įstatymas numato ne mažesnę nei 3/4 balsų daugumą, todėl 25% akcijų dalis gali būti reikšminga priimant svarbius įmonės sprendimus. Įstatuose galima nustatyti daugiau sprendimų kuriems priimti reikalinga 3/4 balsų dauguma, tokiu būdu suteikiant daugiau kontrolės akcininkams turintiems 25% akcijų.

Atkreipkite dėmesį, kad balsai skaičiuojami ne nuo visų, bet tik nuo dalyvaujančių susirinkime akcininkų turimų akcijų skaičiaus. Taigi visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujant ne visiems akcininkams, mažas skaičius akcijų įgyja didesnę reikšmę.

 

UAB steigimas nėra vien dokumentų registravimas Registrų centre. Steigimo metu priimti sprendimai gali turėti didelę reikšmę ateityje, todėl pasitarkite su teisininkais.

UAB įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 2 500 EUR, tačiau įmonės kartais formuoja didesnį įstatinį kapitalą. Įstatinio kapitalo dydis svarbus dėl šių priežasčių:

 • Įstatinio kapitalo dydis yra svarbus įmonės kreditoriams, nes parodo minimalią lėšų sumą, kurios akcininkai negali išsiimti be kreditorių sutikimo. Šias lėšas akcininkai gali išsiimti tik mažinant įstatinį kapitalą, tačiau šio proceso metu reikia gauti kreditorių sutikimą dėl ilgalaikių įsipareigojimų. Būtent dėl šios priežasties bankai finansuodami įmones dažnai prašo padidinti įstatinį kapitalą.
 • Įstatinio kapitalo lėšas įmonė gali naudoti verslo reikmėms, todėl akcininkai kartais suformuoja didelį įstatinį kapitalą, kad įmonė turėtų pakankamai lėšų veiklai finansuoti. Akcininkai taip pat gali finansuoti verslą tiesiog suteikdami įmonei paskolą. Šiuo atveju akcininkai neperduoda lėšų įmonės nuosavybei, o suėjus paskolos terminui pinigai yra grąžinami akcininkams.

Atkreipkite dėmesį, kad lėšos, kurias akcininkai skiria įmonės įstatiniam kapitalui suformuoti, tampa įmonės nuosavybe.

UAB įstatinis kapitalas gali būti formuojamas tiek pinigais, tiek nepiniginiais įnašais (perduodant įmonei kitą turtą), tačiau piniginių įnašų suma turi būti ne mažesnė kaip 25% įstatinio kapitalo ir negali būti mažesnė nei 2 500 EUR.

Akcininkai gali finansuoti įmonę savo pinigais 2 būdais:

1. Skolinti įmonei.

2. Didinti įmonės įstatinį kapitalą.

Akcininko paskola įmonei naudinga tuo, kad akcininkas gali atsiimti paskolintas lėšas be sudėtingų procedūrų, t.y. suėjus paskolos terminui arba anksčiau.

Akcininko paskola įmonei gali turėti reikšmingų mokestinių pasekmių, todėl, prieš suteikiant tokias paskolas, pasitarkite su mokesčių specialistu. Išsamiau apie su paskolomis susijusius mokesčius skaitykite čia.

Jeigu akcininkai didina įstatinį kapitalą, įmonei perduotas lėšas jie gali atsiimti tik mažindami įstatinį kapitalą, tačiau kapitalo mažinimas turi daug apribojimų ir ne visada įmanomas. Išsamiau apie įstatinio kapitalo mažinimą skaitykite čia.

 

Jeigu turite susijusių klausimų, susisiekite su mūsų teisininku.

Aptarkime Jūsų poreikius šiandien