Kiek mokesčių sutaupo MB

Informacija atnaujinta 2022.04.06

 

Mažoji bendrija su vadovu sudaro ne darbo, o paslaugų sutartį, todėl vadovo (jeigu jis yra MB narys) pajamos apmokestinamos tik 15 % pajamų mokesčiu.

MB narys (steigėjas) gali teikti bendrijai paslaugas sudarydamas su MB paslaugų sutartį, todėl nario gautos pajamos apmokestinamos tik 15 % pajamų mokesčiu.

Nors dividendai taip pat apmokestinami 15 % pajamų mokesčiu, tačiau minėtos MB išmokos už gautas paslaugas yra laikomos MB sąnaudomis, todėl mažina apmokestinamąsias pajamas skirtingai nei dividendai, todėl mokestinė nauda paslaugų atveju apčiuopiamai didesnė.

Palyginimui UAB privalo įdarbinti direktorių su kuriuo turi būti sudaryta darbo sutartis ir mokami darbo mokesčiai kurie sudaro   ̴ 40 %. Be to vadovo atlygis turi būti didesnis nei minimalus, nes už kvalifikuotą darbą negalima mokėti minimalaus atlygio.

Pažvelkite į supaprastintą pavyzdį kuris parodo koks mokestinis skirtumas susidaro lyginant MB su UAB jeigu įmonėje yra vienas narys/akcininkas kuris yra ir įmonės vadovas:

 

UAB

UAB per metus uždirbo 100.000 pajamų.

Vadovo atlygis į rankas 1000 mėn. / 12.000 m. / per metus sumokama 8.400 mokesčių.

UAB uždirbo 79.600 pelno (100.000 – 12.000 – 8.400) / pelnas apmokestinamas 15 % pelno mokesčiu 11.940.

UAB išmoka grynąjį pelną (dividendus) 67.660 (79.600 – 11.940) dividendų pajamos apmokestinamos 15 % pajamų mokesčiu 10.149.

Akcininkas/vadovas iš UAB gavo 69.511 (12.000 + 67.660 – 10.149).

Sumokėta mokesčių 30.489 (8.400 + 11.940 + 10.149).

 

MB

MB per metus uždirbo 100.000 pajamų.

Narys suteikė bendrijai paslaugų už 45.000 / šios pajamos apmokestinamos 15 % pajamų mokesčiu 6.750.

MB už kiekvieną narį privalo mokėti Privalomojo sveikatos draudimo įmokas 611 per metus.

MB uždirbo 54.389 pelno (100.000 – 45.000 – 611) / pelnas apmokestinamas 15 % pelno mokesčiu 8.158.

MB išmoka grynąjį pelną (dividendus) 46.231 (54.389 – 8.158) / dividendų pajamos apmokestinamos 15 % pajamų mokesčiu 6.935.

Narys/vadovas iš MB gavo 77.546 (45.000 – 6.750 + 46.231 – 6.935).

Sumokėta mokesčių 22.454 (6.750 + 611 + 8.158 + 6.935).

 

MB sumokėjo 8.035 Eur mažiau mokesčių.

Mokesčių skirtumas galėtų būti dar didesnis jei įmonės turėtų daugiau narių/akcininkų, nes ne tik MB vadovas, bet ir nariai turi galimybę gauti iš bendrijos pajamas už suteiktas paslaugas, o ne dividendų forma.

 

Apibendrinimas

— Šis modelis leidžia sutaupyti riboto dydžio sumas, kadangi jeigu MB nario pajamos už suteiktas paslaugas Lietuvoje viršija 45K, nuo viršijančios sumos reikia mokėti PVM, todėl didesnių sumų išsimokėti už paslaugas neverta.

— Toks mokesčių sutaupymas galimas tik įmonėms kuriose dirba patys nariai/akcininkai. Jeigu įmonė samdo vadovą iš šalies arba nariai/akcininkai yra investuotojai ir veikloje nedalyvauja, tuomet aprašytas modelis vargu ar įmanomas.

 

Pastabos

— Jeigu MB nario/vadovo metinės, tuo pačiu tarifu apmokestinamos, pajamos viršija 120 vidutinių darbo užmokesčių, viršijanti pajamų dalis apmokestinama 20% GPM tarifu. 2022 metais 120 VDU sudaro 180.492 Eur (120 VDU * 1.504,10 Eur).

— MB narys gali teikti tik tokias paslaugas bendrijai kurios yra būtinos MB pajamoms uždirbti (yra ir daugiau apribojimų).

— Bendra MB nario bendrijai pagal civilines sutartis suteiktų paslaugų suma negali viršyti 100.000 eurų per kalendorinius metus.

 

Mielai jums padėsime apskaitos, mokesčių ir teisiniais klausimais

Susisiekite dabar  +370 5 2430344  /  info@audita.lt

      Siųsti užklausą