UAB PARDAVIMAS

Teisininkas Vidas Pošiūnas

TEISININKAS

Vidas Pošiūnas

Siųsti užklausą

Siųsti užklausą

Užpildykite visus laukelius

Visas parduodamas įmones steigiame patys, todėl UAB pardavimas yra patikimas.

Kuo būsime naudingi

 • Įsigydami paruoštą įmonę: 1) sutaupysite laiko 2) neišleisite pinigų įstatiniam kapitalui 3) gausite buveinės adresą vieneriems metams.
 • Visos mūsų siūlomos įmonės yra naujos ir nevykdė jokios veiklos, jas įsteigė mūsų bendrovė, todėl įsigijimas yra patikimas.
 • Jūsų pageidavimu, UAB pardavimo dokumentus galime parengti ir anglų kalba.
 • Jeigu jums reikalinga įmonė su jūsų pavadinimu – galime tokią įsteigti ir perleisti jums.

Kaip vyksta UAB pardavimas

 • UAB pardavimas atliekamas per 1 darbo dieną.
 • Jums reikės atvykti pas notarą ir pasirašyti UAB pardavimo dokumentus, kitus darbus atliksime mes.
 • Nauji akcininkai ir direktorius Registrų centre įregistruojami per 5 darbo dienas, tačiau sandorius naujos įmonės vardu galėsite sudaryti jau kitą dieną.
 • Kai Registrų centras įregistruos naujus duomenis, jums beliks sutvarkyti formalumus banke.

Išlaidos

 • 300 EUR  įmonės kaina.
 • 23 EUR  Registrų centro mokestis.
 • 35 EUR  notaro mokestis (jei pirkėjas ne vienas, kaina bus didesnė ~ 10 EUR).

+ 100 EUR, jei pageidausite įmonės su jūsų pavadinimu, kuris yra nelietuviškas.

+ 100 EUR, jei pirkėjas Lietuvos juridinis asmuo.

+ 50 EUR, jei įmonės įsigijimą sutvarkome jums nedalyvaujant (pagal įgaliojimą).

+ 50 EUR už antrą ir paskesnius asmenis, jei įmonę įsigyja daugiau nei vienas asmuo.

 

Jeigu buhalterijos tvarkymą patikėsite mums, UAB pardavimo kainą sumažinsime 100 EUR.

Nuolaidą suteiksime 100 EUR sumažindami suteiktų buhalterinių paslaugų kainą.

Parduodamos įmonės

Jeigu jums reikalinga įmonė su jūsų pavadinimu – galime tokią įsteigti ir perleisti jums.

Šiuo metu siūlome įmones tokiais pavadinimais:

“Bijugis” UAB – įsteigta 2018.08.02

“Silvasa” UAB – įsteigta 2018.08.02

“Jezmitas”, UAB – įsteigta 2018.09.04

Nuo ko pradėti

 • Praneškite, kurią iš siūlomų įmonių išsirinkote, arba atsiųskite savo pavadinimą.
 • Praneškite, ar pageidausite buhalterinių paslaugų.

Naudinga informacija

Pastebime, jog vietoj UAB steigimo vis dažniau pasirenkamas UAB pardavimas / pirkimas.

Pagrindinės priežastys kodėl išpopuliarėjo įmonių pardavimas:

 • Įsigyti įmonę galima per 1 dieną. Nors Registrų centras įmonę įregistruoja per 3 dienas, realybėje UAB steigimas gali užtrukti iki 10 dienų: reikia sugalvoti ir Registrų centre rezervuoti pavadinimą, reikia buveinės adreso, jei patalpa įkeista, reikia banko sutikimo, toliau rengiami steigimo dokumentai, atidaroma banko sąskaita ir įnešamas įstatinis kapitalas, įmonė registruojama Registrų centre, gaminamas antspaudas.
 • Nereikia įnešti 2 500 EUR. Parduodama įmonė jau turi suformuotą įstatinį kapitalą, todėl įmonės pirkimas ypač patrauklus tiems, kurie stokoja pradinio kapitalo.
 • Gaunate buveinės adresą. Įmonės pirkėjui nereikia rūpintis buveinės adresu, kuris privalomas steigiant įmonę. Esant poreikiui, šį adresą galima lengvai pakeisti.
 • Įmonių pardavimas yra patikimas. Jeigu įmonę perkate iš teisinių paslaugų įmonės, o parduodama įmonė yra nauja, toks įmonių pardavimas dažniausiai yra visiškai patikimas, nes įmonė įsteigta būtent pardavimui ir neturi nei turto, nei įsipareigojimų.

Įmonės pirkimo procedūra

 • UAB pardavimas įforminamas akcijų perleidimo sutartimi, kurią tvirtina notaras.
 • Įmonės akcininkų ir direktoriaus pasikeitimas registruojamas Registrų centre.
 • Banke keičiami duomenys dėl teisės atlikti banko operacijas.
 • Asmuo tampa akcininku tą pačią dieną, kai pasirašoma akcijų perleidimo sutartis, todėl nedelsiant galima pradėti veiklą.

 

Dėl išvardintų priežasčių įmonių pardavimas tapo patrauklia alternatyva laiką taupantiems žmonėms.

1. Kas gali būti UAB steigėjais?

– UAB steigėjais gali būti bet kokios valstybės fiziniai ir juridiniai asmenys.
– Akcininkų skaičius neribojamas.

 

2. Koks privalomas UAB įstatinio kapitalo dydis?

– Minimalus įstatinio kapitalo dydis yra 2 500 EUR.
– Įstatinis kapitalas gali būti formuojamas pinigais arba turtu, tačiau visais atvejais piniginis įnašas negali būti mažesnis nei 2 500 EUR.

 

3. Kokie reikalavimai keliami UAB vadovui?

– UAB vadovu gali būti bet kokios pilietybės fizinis asmuo.
– Su vadovu sudaroma darbo sutartis.

 

4. Kokie galimi UAB valdymo organai?

– Visuotinis akcininkų susirinkimas ir vadovas; arba
– visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir vadovas; arba
– visuotinis akcininkų susirinkimas, taryba, valdyba ir vadovas.

 

5. Ar UAB pavadinimas gali būti užsienio kalba?

– UAB pavadinimas turi būti lietuviškas, tačiau praktikoje registruojami ir pavadinimai užsienio kalba.
– UAB pavadinimas negali sutapti su kito juridinio asmens pavadinimu ar prekių ženklu.

 

6. Kaip skirstomas UAB pelnas?

– UAB akcininkai turi teisę gauti pelno dalį (dividendą) proporcingai turimų akcijų nominaliai vertei.
– UAB pelnas gali būti skirstomas daugiau nei vieną kartą metuose.
– Dividendus mokėti avansu draudžiama.

 

7. Ar galima perleisti UAB akcijas?

– UAB akcijas galima parduoti, dovanoti, mainyti.
– Jeigu parduodama 25% ir daugiau UAB akcijų arba jų pardavimo kaina yra didesnė kaip 14 500 EUR, sandorį privaloma tvirtinti notariškai.
– Akcijų perleidimo pajamos yra mokesčių objektas.

 

8. Kaip likviduojama UAB?

– UAB galima likviduoti, jei ši neturi skolų.
– Likvidavimo procedūra trunka 5-8 mėnesius.

Jeigu UAB steigia keli akcininkai, nuo to kiek akcijų valdo kiekvienas akcininkas priklausys:

 • kurie akcininkai lemia pelno paskirstymą ir dividendų išmokėjimą;
 • kurie akcininkai lemia vadovo skyrimą ar nušalinimą;
 • kurie akcininkai lemia dėl įmonės kapitalo keitimo, reorganizavimo, likvidavimo ir kt.

Susipažinkite su keliais akcijų pasiskirstymo modeliais:

 • 50%+50%. Bendrovėje esant dviem akcininkams, toks akcijų pasiskirstymas gali sukelti sunkumų kilus nesutarimams tarp akcininkų, kadangi nė vienas iš jų negali daryti lemiamos įtakos priimant bendrovei svarbius sprendimus. Jeigu vienas iš akcininkų yra bendrovės direktorius jo rankose atsiduria įmonės valdymas ir jis turi galimybę veikti savo naudai, tuo tarpu kitas akcininkas beveik neturi priemonių įtakoti nei įmonės veiklos nei pelno skirstymo.
 • 33%+33%+34%. Esant tokiam akcijų pasiskirstymo modeliui, bendrovėje gali strigti priėmimas sprendimų, kuriems reikalinga kvalifikuota balsų dauguma, pvz., skirstyti pelną reikalinga ne mažiau nei 2/3 balsų, taigi du akcininkai, turintys po 33% akcijų, negalės savo balsais nulemti, kad toks sprendimas būtų priimtas.
 • Kai kurių sprendimų priėmimui įstatymas numato ne mažesnę nei 3/4 balsų daugumą, todėl 25% akcijų dalis gali būti reikšminga priimant svarbius įmonės sprendimus. Įstatuose galima nustatyti daugiau sprendimų kuriems priimti reikalinga 3/4 balsų dauguma, tokiu būdu suteikiant daugiau kontrolės akcininkams turintiems 25% akcijų.

Atkreipkite dėmesį, kad balsai skaičiuojami ne nuo visų, bet tik nuo dalyvaujančių susirinkime akcininkų turimų akcijų skaičiaus. Taigi visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujant ne visiems akcininkams, mažas skaičius akcijų įgyja didesnę reikšmę.

 

UAB steigimas nėra vien dokumentų registravimas Registrų centre. Steigimo metu priimti sprendimai gali turėti didelę reikšmę ateityje, todėl pasitarkite su teisininkais.

Akcininkai gali finansuoti įmonę savo pinigais 2 būdais:

1. Skolinti įmonei.

2. Didinti įmonės įstatinį kapitalą.

Akcininko paskola įmonei naudinga tuo, kad akcininkas gali atsiimti paskolintas lėšas be sudėtingų procedūrų, t.y. suėjus paskolos terminui arba anksčiau.

Akcininko paskola įmonei gali turėti reikšmingų mokestinių pasekmių, todėl, prieš suteikiant tokias paskolas, pasitarkite su mokesčių specialistu. Išsamiau apie su paskolomis susijusius mokesčius skaitykite čia.

Jeigu akcininkai didina įstatinį kapitalą, įmonei perduotas lėšas jie gali atsiimti tik mažindami įstatinį kapitalą, tačiau kapitalo mažinimas turi daug apribojimų ir ne visada įmanomas. Išsamiau apie įstatinio kapitalo mažinimą skaitykite čia.

 

Jeigu turite susijusių klausimų, susisiekite su mūsų teisininku.

Teisininkas Vidas Pošiūnas

TEISININKAS

Vidas Pošiūnas

Siųsti užklausą

Užpildykite visus laukelius

Aptarkime Jūsų poreikius šiandien

phone logo
email logo