SpausdintiSpausdinti
 

VšĮ steigimas

 

Terminas

 

Išlaidos

* Užsieniečiams ir įmonėms VšĮ steigimo paslauga – 350 € + PVM;

* Jei pavadinimas užsienietiškas, papildomai kainuoja 100 €.


Mūsų paslaugos

 

Reikalingi dokumentai bei informacija

 

Steigėjo veiksmai

 

Iš anksto suderintu ir visiems patogiu laiku atvykti pas notarą pasirašyti VšĮ steigimo dokumentus.

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Papildoma informacija

 

 

Pirmi žingsniai po VšĮ įsteigimo

 

1. Antspaudo gamyba
2. Registracija mokesčių inspekcijoje (VMI)
3. Vadovo įdarbinimas
4. PVM registracija (pagal poreikį)

 

Galime jums padėti 

1. Įregistruoti įmonę VMI
2. Įdarbinti vadovą
3. Įregistruoti įmonę PVM mokėtoja
4. Tvarkyti Jūsų įmonės buhalteriją

 

Teisininko pasiūlymas 

1. Konfidencialumo susitarimas prie darbo sutarties
2. Susitarimas su darbuotoju dėl draudimo konkuruoti
3. Nuomos sutartis (patalpų, automobilio, kt.)
4. Akcininko paskola įmonei (sutartis)

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

 

Viešoji įstaiga (VšĮ) – tai pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą. VšĮ turi teisę verstis įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su jos veiklos tikslais. VšĮ neleidžiama gauto pelno skirti kitiems veiklos tikslams, negu nustatyta įstatuose, o lėšas, gautas kaip paramą, VšĮ naudoja jas perdavusio asmens nurodytiems tikslams. VšĮ steigėjai gali būti valstybės ar savivaldybės institucijos ir kiti iš įstaigos veiklos nesiekiantys sau naudos asmenys, sudarę VšĮ steigimo sutartį. Steigėjų skaičius neribojamas. VšĮ steigėjai, nustatyta tvarka perdavę viešajai įstaigai įnašą, tampa jos dalininkais. VšĮ dalininkas turi teisę įstatų ir įstatymų nustatyta tvarka perleisti kitiems asmenims dalininko teises, išskyrus atvejus, kai dalininkas yra valstybė ar savivaldybė. VšĮ turi turėti organą – visuotinį dalininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą − vadovą. VšĮ įstatuose gali būti numatytas ir kolegialus valdymo organas. Visuotiniame dalininkų susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi VšĮ dalininkai, vienas dalininkas susirinkime turi vieną balsą, jei VšĮ įstatuose nenustatyta kitaip.

 

 

 

Jeigu turite susijusių klausimų, susisiekite +370 5 243 0344, teise@audita.lt

 

 

 

 

 

Viačeslav Vorobjov

 

Teisės skyriaus vadovas

 

+370 5 243 0344 teise@audita.lt