SpausdintiSpausdinti
 

UAB steigimas

 

Pastaba – steigiame įmones ir užsienietišku pavadinimu.

 

 

Kuo būsime naudingi

 

Steigėjo veiksmai

 

Jei nepageidaujate investuoti 2.500 € – įsigykite jau įsteigtą įmonę išsamiau >>

 

 

UAB steigimo terminas

 

Išlaidos 

     *

+ 100 € + PVM jei pavadinimas užsienietiškas.
+ 100 € + PVM jei steigėjas Lietuvos juridinis asmuo.
+ 300 € + PVM jei steigėjas užsienio juridinis asmuo.
+ 200 € + PVM jei steigėjas užsienio fizinis asmuo.

 

Jei buhalterijos tvarkymą patikėsite mums, UAB steigimo kainą sumažinsime 100 €

 

 
Papildomos paslaugos

 

  

Nuo ko pradėti

 

 

UAB steigimas 

 

 

Jei turite susijusių klausimų, susisiekite +370 5 243 0344, teise@audita.lt  

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Papildoma informacija

 

 

Pirmi žingsniai po įmonės (UAB) įsteigimo

 

1. Antspaudo gamyba

2. Banko sąskaitos keitimas
3. Registracija mokesčių inspekcijoje (VMI)
4. Vadovo įdarbinimas
5. PVM registracija

 

Galime jums padėti 

1. Įregistruoti įmonę VMI
2. Įdarbinti vadovą
3. Įregistruoti įmonę PVM mokėtoja 
4. Tvarkyti Jūsų įmonės buhalteriją

 

Teisininko pasiūlymas 

1. Konfidencialumo susitarimas prie darbo sutarties
2. Susitarimas su darbuotoju dėl draudimo konkuruoti
3. Nuomos sutartis (patalpų, automobilio, kt.)
4. Akcininko paskola įmonei (sutartis)

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –   

 

 

Ką reikia žinoti apie UAB

 

 

1. Kas gali būti UAB akcininkais (steigėjais)?

   

2. Koks privalomas UAB įstatinio kapitalo dydis?

 

3. Kokie reikalavimai keliami UAB vadovui?

 

4. Kokie galimi UAB valdymo organai?

  

5. Ar UAB pavadinimas gali būti užsienio kalba?

 

6. Kaip skirstomas UAB pelnas?

 

7. Ar galima perleisti UAB akcijas?

 

8. Kaip likviduojama UAB?

 

9. Kokius mokesčius moka UAB plačiau >>

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

 

UAB steigimas (praktiniai patarimai)

 

 

Pavadinimas

 

Juridinio asmens pavadinimas turi būti sudarytas laikantis lietuvių kalbos taisyklių. Praktikoje registruojami ir pavadinimai užsienio kalba. Juridinio asmens pavadinimas registruojamas, jei jis nesutampa su kito juridinio asmens pavadinimu ar prekių ženklu. Įregistravus pavadinimą gali atsirasti tokios neigiamos pasekmės:

 

Akcijų paskirstymas

 

Kai UAB steigėjai yra keli asmenys, svarbu apgalvotai paskirstyti akcijas. Reikėtų atkreipti dėmesį į kai kuriuos galimus akcijų pasiskirstymo modelius, pvz.:

Svarbu žinoti, kad balsai skaičiuojami ne nuo visų, bet tik nuo dalyvaujančių susirinkime akcininkų turimų akcijų skaičiaus. Taigi akcininkų susirinkime dalyvaujant ne visiems akcininkams, mažas skaičius akcijų įgyja didesnę reikšmę.

 

Įstatinis kapitalas

 

UAB steigėjai turi suformuoti įstatinį kapitalą, kuris negali būti mažesnis kaip 2 500 €. Sprendžiant, kokį įstatinio kapitalo dydį pasirinkti, svarbu suvokti, jog šios lėšos tampa UAB nuosavybe. Įstatinio kapitalo dydis svarbus ir UAB kreditoriams (pvz., imant paskolą iš banko), nes parodo lėšų sumą, kurios akcininkai negali kada panorėję atsiimti. Tai galima padaryti tik mažinant UAB įstatinį kapitalą, tačiau šio proceso metu taip pat ginami kreditorių interesai. Kai bendrovei reikalingos lėšos, akcininkai gali:

 

Bendrovės valdymas

 

Esminius UAB valdymo klausimus sprendžia visuotinis akcininkų susirinkimas, o einamuosius – vadovas. Bendrovėje gali būti sudaroma valdyba ir / arba priežiūros organas stebėtojų taryba, kuriuos renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas.

 

Visuotinis akcininkų susirinkimas paprasta balsų dauguma renka ir atšaukia bendrovės vadovą (direktorių). Įstatymas numato sprendimus, kuriems priimti reikalinga 2/3 ar 3/4 balsų dauguma (pvz., pelno skirstymas ar naujų akcijų įsigijimas). Taip ginamos mažiau akcijų turinčių asmenų teisės.

 

Direktorius priima svarbius bendrovei sprendimus. Akcininkai dažnai siekia kontroliuoti jo veiksmus, todėl bendrovės įstatuose numato sprendimus, kuriuos direktorius gali priimti tik gavęs akcininkų pritarimą (pvz., įsigyti ilgalaikio turto už vertę, didesnę nei, pvz., 14 481 €). Direktoriumi gali būti ir vienas iš akcininkų.

 

Valdyba – jei bendrovėje sudaroma valdyba, ji renka ir atšaukia bendrovės vadovą. Tokiu atveju dalį sprendimų priima valdyba, o dalį – direktorius. Valdyba yra kolegialus valdymo organas. Ją sudaro ne mažiau nei 3 asmenys. Valdyba sudaroma tam, kad svarbius valdymo sprendimus priimtų ne vienas asmuo, bet keletas. Toks valdymo modelis akcininkams yra saugesnis.

 

Stebėtojų taryba – jei bendrovėje sudaroma stebėtojų taryba, ji renka bei atšaukia valdybą ir bendrovės vadovą, taip pat prižiūri jų veiklą. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali bet kada atšaukti bet kurį bendrovės valdymo organą.

 

 

UAB steigimas 

 

 

Jei turite susijusių klausimų, susisiekite +370 5 243 0344, teise@audita.lt 

 

 

 

 

 

Viačeslav Vorobjov

 

Teisės skyriaus vadovas

 

+370 5 243 0344 teise@audita.lt