SpausdintiSpausdinti
 

Pirmi žingsniai po įmonės įsteigimo

 

 

Antspaudo gamyba

 

UAB vadovas, pageidaujantis užsakyti antspaudą (be Lietuvos valstybės ar savivaldybės herbo), turi kreiptis tiesiogiai į antspaudo gamintoją. Norėdami užsakyti antspaudą, Jūs turėsite pateikti:

 

Vadovo įdarbinimas

 

UAB vadovas gali oficialiai veikti bendrovės vardu (pvz., pasirašyti sutartis) tik tada, kai su juo yra sudaryta darbo sutartis. Ją pasirašo direktorius ir akcininkų įgaliotas asmuo. Svarbu žinoti, jog tas pats asmuo gali būti vadovu ne vienoje įmonėje. Apie vadovo įdarbinimą būtina pranešti Sodrai.

 

Einamosios sąskaitos atidarymas banke

 

Tai UAB kaupiamosios sąskaitos, atidarytos steigimo metu, keitimas į einamąją sąskaitą, per kurią bus galima vykdyti atsiskaitymus. Norėdami tai padaryti, bankui Jūs turėsite pateikti:

 

Registravimas mokesčių mokėtoju (pagal poreikį – PVM mokėtoju)

 

Naujai įsteigta UAB automatiškai užregistruojama mokesčių mokėtoju Valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniame skyriuje. Tačiau mokesčių inspekcijoje esančius duomenis privaloma patikslinti užpildant ir pateikiant Valstybinei mokesčių inspekcijai specialią paraišką.
Registracija PVM mokėtoju gali būti privaloma arba savanoriška..

 

 

Jei turite susijusių klausimų, susisiekite t. +370 5 243 0344, p. teise[eta]audita.lt