SpausdintiSpausdinti
 

Filialo / atstovybės steigimas

 

Terminas

 

Išlaidos

   *

+ 200 € kai steigėjas užsienio juridinis asmuo;

+ 100 € jei pavadinimas užsienietiškas.

 


Mūsų paslaugos

 

Reikalingi dokumentai bei informacija

Jei steigėjas yra užsienio juridinis asmuo

 

Steigėjo veiksmai
  • suderintu laiku atvykti pas notarą pasirašyti filialo / atstovybės steigimo dokumentus.

 

Minėti veiksmai gali būti atliekami pagal įgaliojimą,
 
 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Papildoma informacija

 

 
Juridinio asmens filialas yra struktūrinis juridinio asmens padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį juridinio asmens funkcijų. Filialas nėra juridinis asmuo. Filialas veikia pagal juridinio asmens patvirtintus nuostatus. Juridinio asmens atstovybė yra juridinio asmens padalinys, turintis savo buveinę ir turintis teisę atlikti tam tikrus veiksmus: atstovauti juridinio asmens interesus ir juos ginti, sudaryti sandorius bei atlikti kitus veiksmus juridinio asmens vardu, vykdyti eksporto ir importo operacijas, tačiau tik tarp užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų, įsteigusių atstovybę, arba su ja susijusių įmonių, įstaigų ar organizacijų ir atstovybės. Atstovybė nėra juridinis asmuo. Atstovybė veikia pagal juridinio asmens patvirtintus nuostatus.
 

 

Jeigu turite susijusių klausimų, susisiekite +370 5 243 0344, teise@audita.lt

 

 

 

 

 

 

 

 

Viačeslav Vorobjov

 

Teisės skyriaus vadovas

 

+370 5 243 0344 teise@audita.lt