SpausdintiSpausdinti
 

Bendrovės atskyrimas

 

Bendrovės atskyrimu vadinama situacija, kai bendrovės, kuri tęsia veiklą, dalis atskiriama ir šiai daliai priskirtų turto, teisių bei pareigų pagrindu kuriama viena ar kelios tos pačios teisinės formos naujos bendrovės. Pagal šiuo metu galiojančius įstatymus atskyrime gali dalyvauti tik akcinės bendrovės (AB) ar uždarosios akcinės bendrovės (UAB). Kitų teisinių formų juridinių asmenų (JA) atskyrimas nėra reglamentuojamas.

 

Bendrovės atskyrimo procedūros negalima vadinti reorganizavimu, kadangi atskyrime dalyvaujanti bendrovė nepasibaigia (reorganizavimas – tai JA pabaiga be likvidavimo procedūros). Kita vertus, atskyrimo procedūrai taikomi tie patys reikalavimai, kaip ir bendroves reorganizuojant – Civilinio kodekso (CK) ir Akcinių bendrovių įstatymo (ABĮ) nuostatos atitinkamai pakeičiamos ir pritaikomos bendrovės atskyrimo procedūrai.

 

Po atskyrimo vietoj vienos bendrovės veikia dvi ar daugiau bendrovių, įskaitant ir prieš atskyrimą egzistavusią bendrovę, tačiau visos tos pačios teisinės formos (pvz., nuo AB negali būti atskirta UAB).

 

Svarbu žinoti

 

Bendrovės atskyrimas glaudžiai susijęs su reorganizavimu padalijimo būdu, kadangi dalis tęsiančios veiklą bendrovės turto, teisių bei pareigų pereina ne jau veikiančioms bendrovėms, bet šiai daliai priskirtų turto, teisių bei pareigų pagrindu sukuriama viena ar daugiau naujų bendrovių. Skirtumas nuo įprasto reorganizavimo padalijimo būdu čia tik tas, kad įprastu atveju bendrovė baigia savo veiklą, kai tuo tarpu bendrovės atskyrimas jokiu būdu nereiškia prieš tai egzistavusios bendrovės pabaigos.

 

 

 

Jei turite susijusių klausimų, susisiekite +370 5 243 0344, teise@audita.lt

 

 

 

 

 

Viačeslav Vorobjov

 

Teisės skyriaus vadovas

 

+370 5 243 0344 teise@audita.lt