SpausdintiSpausdinti
 

Įstatinio kapitalo didinimas

 

Terminas

 

Išlaidos

 

Mūsų paslaugos

 

Reikalingi duomenys

 

Reikalingi dokumentai

reikalingas dokumentas, patvirtinantis, kad apmokėti įnašai už naujai išleistas akcijas: banko išduota pažyma (originalas), kad pinigai (apmokėjimas už akcijas) pervesti į UAB sąskaitą arba kasos pajamų orderiai, jei apmokėjimas buvo įvykdytas per kasą;

reikalinga paskolos sutartis (originalas);

reikalinga turto vertinimo ataskaita;

reikalingas dokumentas iš Nekilnojamojo turto registro, patvirtinantis nepiniginių įnašų perdavimą UAB;

reikalingas perdavimo – priėmimo aktas (akto projektą parengia UAB „Audita“);

reikalinga UAB finansinė atskaitomybė;

reikalinga informacija, iš kokių UAB lėšų didinamas įstatinis kapitalas (nepaskirstytojo pelno / akcijų priedų / rezervų).

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Papildoma informacija

 

 

Įstatinio kapitalo didinimo būdai

 

 

Įstatinį kapitalą bendrovė gali didinti dviem būdais: išleidžiant papildomas akcijas arba didinant akcijų nominalią vertę.

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

 

Apmokestinimas mažinant įstatinį kapitalą

 

 

Mažinant įstatinį kapitalą, mokesčiai atsiranda tik tada, kai įstatinis kapitalas buvo didintas iš bendrovės lėšų. Akcininko atsiimti įnašai nelaikomi jo pajamomis, todėl, sumažinus įstatinį kapitalą, kuris nebuvo didinamas iš bendrovės lėšų arba buvo didinamas papildomais akcininko įnašais, akcininkui išmokama suma neapmokestinama.

 

Kokie mokesčiai mokami 

 

Jei išmokos akcininkui priskiriamos apmokestinamoms pajamoms, mokama:

  1. Jei akcininkas juridinis asmuo – pelno mokestis (15%);
  2. Jei akcininkas fizinis asmuo – gyventojų pajamų mokestis (15%).

 

Pvz.:

Steigiant bendrovę, jos įstatinis kapitalas buvo 50 000 €. Vėliau papildomais akcininko įnašais jis padidintas iki 100 000 €. Įstatinį kapitalą sumažinus iki 10 000 €, akcininkui išmokėta 90 000 € suma neapmokestinama.Jei įstatinis kapitalas buvo didintas iš bendrovės lėšų ir vėliau mažinamas, tai laikoma, kad pirmiausia akcininkui išmokama ta įstatinio kapitalo dalis, kuri buvo sudaryta ne iš akcininko įnašų, bet didinant įstatinį kapitalą iš bendrovės lėšų.

 

Pvz.:

Steigiant bendrovę, jos įstatinis kapitalas buvo 50 000 €. Vėliau iš bendrovės lėšų jis padidintas iki 100 000 €. Bendrovei sumažinus įstatinį kapitalą iki 10 000 €, akcininkui išmokama 90 000 €. Laikoma, kad pirmiausia išmokėta iš bendrovės lėšų padidinta įstatinio kapitalo dalis – 50 000 € (apmokestinama). Likusią 40 000 € išmokos dalį sudaro atsiimtas akcininko įnašas, kuris neapmokestinamas.Jei akcininkas buvo įsigijęs akcijas iš kito asmens, atsižvelgiama tik į akcininkui priklausančią įstatinio kapitalo sumą, nesvarbu, kokia suma už akcijas buvo sumokėta jų pardavėjui.

 

Pvz.:

Steigiant bendrovę, jos įstatinis kapitalas buvo 50 000 €, o akcininkas A gavo 500 vnt. bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 100 €. Akcininkas A visas akcijas pardavė akcininkui B, kuris už jas sumokėjo 1 000 €. Bendrovei sumažinus įstatinį kapitalą iki 10 000 €, likusi 40 000 € suma išmokėta akcininkui B. Jam priklausiusi bendrovės įstatinio kapitalo dalis (50 000 €) laikoma jo įnašu. Kadangi atsiimti įnašai pajamoms nepriskiriami, išmokėta 40 000 € suma neapmokestinama, nors už akcijas buvo sumokėta tik 1 000 €.

 

Svarbu žinoti

 

  1. Jei akcininkas yra juridinis asmuo, pelno mokesčio mokėti nereikia, jei akcininkas ne trumpiau kaip 12 mėn. be pertraukų valdo ne mažiau kaip 10% bendrovės akcijų;
  2. Jei mažinant įstatinį kapitalą akcininkas gauna turtą, jo pajamomis laikoma gauto turto tikroji rinkos kaina*  perleidimo dieną
  3. Mažinant įstatinį kapitalą turto perdavimas įforminamas perdavimo aktu.

 

* Tikroji rinkos kaina – suma, kuri mokama sandoriuose tarp neprilausomų šalių.

 

  

UAB įstatinio kapitalo didinimas.

 

 

 

Jei turite susijusių klausimų, susisiekite +370 5 243 0344, teise@audita.lt

 

 

 

 

 

Viačeslav Vorobjov

 

Teisės skyriaus vadovas

 

+370 5 243 0344 teise@audita.lt